Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-74801/H/Hab/L0026
Lenke til Arkivportalen
Domkirken Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Hab: Klokkarbøker
L0026: Klok C6
Klokkerbok nr. C 6/1916 - 1933 Bergen fylke
Domkirken prgj.
Domkirken sokn
1-293 Konfirmerte 1916-1933 Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Konfirmasjon Statlige arkiver Kirken