Innhold

Bergen


Årstad prestegjeld

Konfirmerte - Årstad sokn
Ukjent år Side 4
1880-1889 1887 (s. 5) 1888 (s. 11) 1889 (s. 16)
1890-1899 1890 (s. 21) 1891 (s. 28) 1892 (s. 33) 1893 (s. 39) 1894 (s. 45) 1895 (s. 50) 1896 (s. 58) 1897 (s. 63) 1898 (s. 69) 1899 (s. 75)
1900-1909 1900 (s. 82)
Viede - Årstad sokn
Ukjent år Side 84
1880-1889 1886-1887 (s. 85) 1887 (s. 86) 1888 (s. 88) 1889 (s. 90)
1890-1899 1890 (s. 92) 1891 (s. 94) 1892 (s. 96) 1893 (s. 99) 1894 (s. 102) 1895 (s. 104) 1896 (s. 109) 1897 (s. 111) 1898 (s. 115) 1899 (s. 118)
1900-1909 1900 (s. 122) 1901 (s. 125)
Døde og begravede - Årstad sokn
Ukjent år Side 134
1880-1889 1886 (s. 135) 1887 (s. 136) 1888 (s. 140) 1889 (s. 146)
1890-1899 1890 (s. 152) 1891 (s. 155) 1892 (s. 162) 1893 (s. 166) 1894 (s. 172) 1895 (s. 179) 1896 (s. 183) 1897 (s. 188) 1898 (s. 192) 1899 (s. 197)
1900-1909 1900 (s. 204) 1901 (s. 213)
Viede dissentere - Årstad sokn
1880-1889 1889-1891 (s. 132)
1890-1899 1889-1891 (s. 132) 1892 (s. 133) 1893-1896 (s. 127) 1897-1898 (s. 128) 1899-1901 (s. 129)
1900-1909 1899-1901 (s. 129)
Døde dissentere - Årstad sokn
1880-1889 1888-1895 (s. 220)
1890-1899 1888-1895 (s. 220) 1896-1900 (s. 221)
1900-1909 1896-1900 (s. 221)
Borgerlig viede - Årstad sokn
1880-1889 1889-1891 (s. 132)
1890-1899 1889-1891 (s. 132) 1892 (s. 133) 1893-1896 (s. 127) 1897-1898 (s. 128) 1899-1901 (s. 129)
1900-1909 1899-1901 (s. 129)
Notatside - Årstad sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 2
Blank side Side 83
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-79301/H/Haa/L0006
Lenke til Arkivportalen
Årstad Sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Haa: Kyrkjebøker
L0006: Mini B1
Ministerialbok nr. B 1 /1886 - 1901 Bergen fylke
Årstad prgj.
Årstad sokn
1- 82h Konfirmerte 1888-1900 84-131 Vigde 1886-1901 126-129 Vigde dissentere 1893-1901 130-131 Vigde 1901 131-133 Vigde dissentere 1888-1892 (forts. fol. 126) 134-219 Døde 1886-1901 (forts. fol. 221b) 219-221 Døde dissentere 1888-1900 221-222 Døde 1901 Sett inn 8 blad (82a-82h) mellom fol. 82 og 83. Kirkebøker Ministerialbøker Borgerlige vielser Personopplysninger Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Statlige arkiver Kirken