Innhold

Sogn og Fjordane


Hafslo prestegjeld

Dødfødte - Hafslo, Solvorn, Urnes, Joranger, Fet sokn
1800-1809 1807 (s. 133)
Kronologisk liste - Hafslo, Solvorn, Urnes, Joranger, Fet sokn
1800-1809 1807 (s. 2) 1808 (s. 4) 1809 (s. 7)
1810-1819 1810 (s. 9) 1811 (s. 10) 1812 (s. 13) 1813 (s. 16) 1814 (s. 18) 1815 (s. 23) 1816 (s. 36) 1817 (s. 50) 1818 (s. 63) 1819 (s. 81)
1820-1829 1820 (s. 95) 1821 (s. 114)
Notatside - Hafslo, Solvorn, Urnes, Joranger, Fet sokn
1800-1809 1806
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 132
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-80301/H/Haa/Haaa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Hafslo sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Haa: Kyrkjebøker
Haaa: Heile prestegjeldet
L0003: Kyrkjebok
Ministerialbok nr. A 3 /1807 - 1821 Sogn og Fjordane fylke
Hafslo prgj.
Hafslo sokn
Solvorn sokn
Urnes sokn
Joranger sokn
Fet sokn
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken