Innhold

Sør-Trøndelag


Strinda prestegjeld

Kronologisk liste - Mostadmarken sokn
1720-1729 1728-1767 (s. 594-595)
1730-1739 1728-1767 (s. 594-595)
1740-1749 1728-1767 (s. 594-595)
1750-1759 1728-1767 (s. 594-595)
1760-1769 1728-1767 (s. 594-595) 1767-1778 (s. 596-597)
1770-1779 1767-1778 (s. 596-597)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
SAT/A-1456/606/L0279
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 606: Strinda
L0279: Ministerialprotokoll, Strinda prestegjeld, Mostadmarken sokn
Ministerialbok nr. 606A01 /5/1728 - 1778 Sør-Trøndelag fylke
Strinda prgj.
Mostadmarken sokn
Den originale kirkeboken er ført felles for Lade, Bakke, Malvik, Bratsberg og Mostadmarken sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle sokn, diverse notatsider, ligger under Lade hovedsokn. -