Innhold

Sør-Trøndelag


Haltdalen prestegjeld

Fødte og døpte - Ålen sokn
1810-1819 1817 (s. 61) 1818 (s. 64) 1818-1819 (s. 66) 1819 (s. 67)
1820-1829 1820 (s. 69) 1820-1821 (s. 71) 1821 (s. 72) 1821-1822 (s. 74) 1821-1823 (s. 75) 1822-1823 (s. 77) 1822-1824 (s. 80) 1823-1824 (s. 81) 1823-1825 (s. 82) 1824-1825 (s. 83) 1825 (s. 84) 1826 (s. 86) 1826-1827 (s. 88) 1827 (s. 89) 1827-1828 (s. 90) 1828 (s. 91) 1829 (s. 93)
Konfirmerte - Ålen sokn
1810-1819 1817 (s. 269) 1817-1820 (s. 271)
1820-1829 1817-1820 (s. 271) 1820 (s. 272) 1822 (s. 274) 1822-1825 (s. 275) 1825 (s. 276) 1827 (s. 278) 1827-1829 (s. 279) 1829 (s. 280)
Viede - Ålen sokn
1810-1819 1817-1818 (s. 221) 1818-1821 (s. 222)
1820-1829 1818-1821 (s. 222) 1821-1823 (s. 223) 1824 (s. 224) 1824-1826 (s. 225) 1826-1828 (s. 226) 1829 (s. 227)
Døde og begravede - Ålen sokn
1810-1819 1817-1818 (s. 157) 1817-1819 (s. 158) 1818-1821 (s. 159)
1820-1829 1818-1821 (s. 159) 1820-1822 (s. 160) 1821-1824 (s. 161) 1823-1825 (s. 162) 1826 (s. 163) 1827 (s. 164) 1828 (s. 165) 1829 (s. 166)
Innflyttede - Ålen sokn
1820-1829 1824-1825 (s. 327) 1825-1829 (s. 328)
Utflyttede - Ålen sokn
1820-1829 1824-1825 (s. 303) 1825-1827 (s. 304) 1827-1829 (s. 305)
Jevnførelsesregister - Ålen sokn
1810-1819 1817 (s. 367) 1818 (s. 368) 1819 (s. 369)
1820-1829 1820 (s. 370) 1821 (s. 371) 1821-1823 (s. 372) 1824 (s. 373) 1825 (s. 374) 1826 (s. 376) 1827 (s. 377)
Notatside - Ålen sokn
1810-1819 1816-1817
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
SAT/A-1456/685/L0956
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 685: Haltdalen
L0956: Ministerialprotokoll, Haltdalen prestegjeld, Ålen sokn
Ministerialbok nr. 685A03 /3/1817 - 1829 Sør-Trøndelag fylke
Haltdalen prgj.
Ålen sokn
Den originale kirkeboken er ført felles for Haltdalen, Singsås og Ålen sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. -