Kildeinformasjon
SATØ/S-1334/H/Hb/L0002klokker
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tana sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Hb: Klokkerbøker
L0002klokker: Klokkerbok - Tana sokn
Klokkerbok nr. 2 /2/1867 - 1877 Finnmark fylke
Tana prgj.
Gamvik sokn
Den originale kirkeboken er ført felles for Tana og Gamvik sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for begge sokn (flyttede, vaksinerte) ligger under Tana hovedsokn. -