Innhold

Vest-Agder


Kristiansand by

Fødte og døpte - Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand dissentersamfunn
1880-1889 1889 (s. 49)
1890-1899 1890-1891 (s. 50) 1891 (s. 51) 1892 (s. 52)
Viede - Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand dissentersamfunn
1880-1889 1889-1892 (s. 95)
1890-1899 1889-1892 (s. 95)
Døde og begravede - Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand dissentersamfunn
1880-1889 1889-1892 (s. 75)
1890-1899 1889-1892 (s. 75)
Innmeldte dissentere - Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand dissentersamfunn
1880-1889 1889 (s. 1)
1890-1899 1890 (s. 2) 1891 (s. 3) 1892 (s. 4)
Medlemmer (dissentere) - Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand dissentersamfunn
1880-1889 1889 (s. 115)
1890-1899 1890 (s. 120) 1891 (s. 126) 1893 (s. 133) 1894 (s. 139) 1895 (s. 146) 1896 (s. 153) 1897 (s. 162) 1898 (s. 169)
1900-1909 1900 (s. 177) 1901 (s. 182) 1902 (s. 186) 1903 (s. 190) 1904 (s. 195) 1905 (s. 201) 1906 (s. 206)
Utmeldte dissentere - Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand dissentersamfunn
1880-1889 1889-1892 (s. 40)
1890-1899 1889-1892 (s. 40)
Annen liste - Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Side 7
1880-1889 1886-1896 (s. 53)
1890-1899 1886-1896 (s. 53) 1896-1898 (s. 54) 1899-1900 (s. 55)
1900-1909 1899-1900 (s. 55) 1900 (s. 56) 1901 (s. 57) 1902-1903 (s. 58) 1904 (s. 59) 1905 (s. 60) 1906 (s. 62) 1907-1908 (s. 63) 1908 (s. 64) 1909 (s. 65)
1910-1919 1910 (s. 66) 1911 (s. 67) 1912 (s. 69) 1913 (s. 71) 1914 (s. 72) 1915 (s. 73) 1916 (s. 74) 1917 (s. 96) 1918 (s. 97) 1919 (s. 99)
1920-1929 1920 (s. 100) 1921 (s. 101) 1922 (s. 102) 1923 (s. 103) 1924 (s. 105) 1925 (s. 106) 1926 (s. 108) 1927 (s. 110) 1928 (s. 112)
Notatside - Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 41
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1292-0017/F/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Den evangelisk-lutherske frikirke, Kristiansand F: Ministerialia
Fa: Menighetsprotokoller
L0002: Menighetsprotokoll nr F-10
Dissenterprotokoll nr. F 10 /1889 - 1892 Vest-Agder fylke
Kristiansand by
Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand diss.
To lister under "annen liste": 1. "Menighedens Børn, som ikke har aflagt kundskabsprøve". 2. "Menighedens Katekumener (alle der har aflagt Kundskabsprøve og ikke er udmeldte)". Under utmeldte finnes også medlemmer som er overført til Flekkefjord, Lillesand og Tveit menigheter 1897, s. 65. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver