Kildeinformasjon
SAT/A-1456/687/L0993
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 687: Støren
L0993: Ministerialprotokoll, Støren prestegjeld, Horg sokn
Ministerialbok nr. 687A03 /2/1788 - 1815 Sør-Trøndelag fylke
Støren prgj.
Horg sokn
Den originale kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet. Døpte fra 1810 og dagsregister 1788-1833 er ført i avdelinger for hvert av soknene Støren, Horg, Soknedal og Budal. I den digitaliserte versjonen er disse sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Listene som er ført felles for alle sokn ligger under Støren hovedsokn. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Statlige arkiver Kirken