Kildeinformasjon
SAT/A-1459/881/L1162
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland 881: Buksnes
L1162: Klokkerbok, residerende kapellan, Buksnes
Residerende kapellans bok nr. 881B01/1704 - 1748 Nordland fylke
Buksnes prgj.
Flakstad prgj.
Lofoten prgj.
Lofoten prgj.
Buksnes sokn
Flakstad sokn
Moskenes sokn
Kirkeboka er soknedelt og ført kronologisk for: Buksnes, Hol, Flakstad og Moskenes 1704-1718 og 1721-1728. Flakstad og Moskenes 1728-1748. Boka vil bli splittet, delt og indeksert på nytt ved en senere anledning. Notatsider: Ingen innførsler mellom 5. trinitatissøndag 1718, da Elias Schiønning holdt sin avskjedsprediken, og 17. juni 1721 da Gud sendte Stevelin Urdall 'hid til Meenigheden'. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken