Kildeinformasjon
SAT/A-1459/881/L1162
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland 881: Buksnes
L1162: Klokkerbok, residerende kapellan, Buksnes
Residerende kapellans bok nr. 881B01/1704 - 1748 Nordland fylke
Buksnes prgj.
Flakstad prgj.
Lofoten prgj.
Lofoten prgj.
Buksnes sokn
Flakstad sokn
Moskenes sokn
Kirkeboka er soknedelt og ført kronologisk for: Buksnes, Hol, Flakstad og Moskenes 1704-1718 og 1721-1728. Flakstad og Moskenes 1728-1748. Boka vil bli splittet, delt og indeksert på nytt ved en senere anledning. Notatsider: Ingen innførsler mellom 5. trinitatissøndag 1718, da Elias Schiønning holdt sin avskjedsprediken, og 17. juni 1721 da Gud sendte Stevelin Urdall 'hid til Meenigheden'. Bok