Innhold

Nord-Trøndelag


Overhalla prestegjeld

Dødfødte - Ranem, Skage, Høylandet, Grong, Harran sokn
1800-1809 1804-1805 (s. 538-539) 1806-1808 (s. 540-541) 1808-1809 (s. 542-543)
1810-1819 1810 (s. 544-545)
Kronologisk liste - Ranem, Skage, Høylandet, Grong, Harran sokn
1790-1799 1799 (s. 4-5)
1800-1809 1800 (s. 36-37) 1801 (s. 74-75) 1802 (s. 112-113) 1803 (s. 148-149) 1804 (s. 184-185) 1805 (s. 216-217) 1806 (s. 242-243) 1807 (s. 262-263) 1808 (s. 282-283) 1809 (s. 302-303)
1810-1819 1810 (s. 320-321) 1811 (s. 340-341) 1812 (s. 360-361) 1813 (s. 388-389) 1814 (s. 416-417) 1815 (s. 442-443) 1816 (s. 470-471)
Annen liste - Ranem, Skage, Høylandet, Grong, Harran sokn
Ukjent år Side 2-3
1800-1809 1803-1810 (s. 566-567)
1810-1819 1803-1810 (s. 566-567)
Notatside - Ranem, Skage, Høylandet, Grong, Harran sokn
Ukjent år Side 0-1
1790-1799 1799-1805
1800-1809 1799-1805
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 0-1
Kildeinformasjon
SAT/A-1458/764/L0545
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag 764: Overhalla
L0545: Ministerialprotokoll, Overhalla prestegjeld
Ministerialbok nr. 764A05/1799 - 1816 Nord-Trøndelag fylke
Overhalla prgj.
Ranem sokn
Skage sokn
Høylandet sokn
Grong sokn
Harran sokn
Lista med dødfødte, inneholder forhørene i anledningen dødfødte barn i perioden 1804-1810. Notatside, pag.0-1: "Fortegnelse over de Attester og Angivelser Sognepræsten aarlig haver at afgive..". Annen liste, pag. 2-3: Spesifikasjon over kontribusjonen for kirkene i Overhalla. Annen liste, pag. 566-567: Opphevelser av trolovelser. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken