Innhold

Sør-Trøndelag


Trondheim by

Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Arkivreferanse ukjent** Annen kirkebok nr. uten nr./1762 - 1783 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim by
Domkirken sokn
- Kirkebøker Død og begravelse Statlige arkiver Kirken