Innhold

Sør-Trøndelag


Trondheim by

Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-6514/1/I/I1/I1c/L0008/0002
Lenke til Arkivportalen
Nidaros Domkirke sokneprestkontor I: EMBETSFUNKSJONER
I1: Ministerialia
I1c: Kommunikantprotokoller
L0008: --
0002: Fortegnelse over begravede i Domsognet ved Lektor Joh. E. Brodahl Annen kirkebok nr. 8.2 /1762 - 1783 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim by
Domkirken sokn
Avskriften ble i 1934 forært til Statsarkivet i Trondheim av lektor Joh. E. Brodahl. Det foreligger ikke informasjon om hva slags arkivmateriale Brodahl har basert sin avskrift på. Kirkebøker Død og begravelse Statlige arkiver Kirken