Kildeinformasjon
SAT/A-1456/659/L0732
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 659: Ørland
L0732: Ministerialprotokoll, Ørland prestegjeld
Ministerialbok nr. 659A02/1733 - 1761 Sør-Trøndelag fylke
Ørland prgj.
Ørland sokn
Nes sokn
Det mangler en del blader som har inneholdt innførslene for tiden 11. søndag etter trefoldighet 1731 til fastelavenssøndag 1733. -