Innhold

Møre og Romsdal


Herøy prestegjeld

Kronologisk liste - Rovde, Sande, Herøy sokn
1760-1769 1767 (s. 2) 1767-1768 (s. 7) 1767-1769 (s. 12) 1768-1770 (s. 20) 1768-1771 (s. 22) 1768-1772 (s. 25) 1768-1773 (s. 28) 1768-1774 (s. 32) 1769-1774 (s. 35) 1769-1775 (s. 37) 1769-1776 (s. 40) 1769-1777 (s. 41) 1769-1778 (s. 45) 1769-1779 (s. 46) 1769-1780 (s. 49) 1769-1781 (s. 51)
1770-1779 1768-1770 (s. 20) 1768-1771 (s. 22) 1768-1772 (s. 25) 1768-1773 (s. 28) 1768-1774 (s. 32) 1769-1774 (s. 35) 1769-1775 (s. 37) 1769-1776 (s. 40) 1769-1777 (s. 41) 1769-1778 (s. 45) 1769-1779 (s. 46) 1769-1780 (s. 49) 1769-1781 (s. 51) 1770-1783 (s. 54) 1770-1785 (s. 58) 1770-1786 (s. 60) 1770-1787 (s. 61) 1770-1779 (s. 63) 1770-1780 (s. 64) 1770-1781 (s. 67) 1770-1782 (s. 68) 1771-1782 (s. 69) 1771-1784 (s. 70) 1771-1785 (s. 72) 1771-1786 (s. 73) 1771-1787 (s. 74) 1771-1788 (s. 76) 1771-1778 (s. 77) 1771-1781 (s. 78) 1772-1781 (s. 83) 1772-1782 (s. 85) 1772-1783 (s. 88) 1772-1784 (s. 93) 1773-1785 (s. 97) 1773-1786 (s. 100) 1773-1787 (s. 101) 1773 (s. 103) 1774 (s. 108) 1775 (s. 123) 1776 (s. 136) 1777 (s. 146) 1778 (s. 155) 1779 (s. 162) 1779-1780 (s. 165) 1779-1781 (s. 168)
1780-1789 1769-1780 (s. 49) 1769-1781 (s. 51) 1770-1783 (s. 54) 1770-1785 (s. 58) 1770-1786 (s. 60) 1770-1787 (s. 61) 1770-1780 (s. 64) 1770-1781 (s. 67) 1770-1782 (s. 68) 1771-1782 (s. 69) 1771-1784 (s. 70) 1771-1785 (s. 72) 1771-1786 (s. 73) 1771-1787 (s. 74) 1771-1788 (s. 76) 1771-1781 (s. 78) 1772-1781 (s. 83) 1772-1782 (s. 85) 1772-1783 (s. 88) 1772-1784 (s. 93) 1773-1785 (s. 97) 1773-1786 (s. 100) 1773-1787 (s. 101) 1779-1780 (s. 165) 1779-1781 (s. 168) 1780-1782 (s. 171) 1780-1783 (s. 172) 1780-1784 (s. 175) 1780-1785 (s. 176) 1781-1786 (s. 179) 1781-1788 (s. 181) 1781 (s. 182) 1782 (s. 185) 1783 (s. 191) 1784 (s. 197) 1785 (s. 196) 1786 (s. 198) 1786-1788 (s. 209) 1787 (s. 200) 1788 (s. 202)
Notatside - Rovde, Sande, Herøy sokn
Ukjent år Side 224
1760-1769 1764-1777
1770-1779 1764-1777
1780-1789 1783-1785 (s. 216) 1784 (s. 219) 1786 (s. 213)
1790-1799 1797 (s. 217)
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1454/507/L0067
Lenke til Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal 507: Herøy
L0067: Ministerialprotokoll, Herøy prestegjeld
Ministerialbok nr. 507A02 /1767 - 1788 Møre og Romsdal fylke
Herøy prgj.
Rovde sokn
Sande sokn
Herøy sokn
Notatside, 213: Forlik mellom ektefolk. Notatsider, 216-217: Opphevelse av trolovelse. Notatsider, 219-221: Angående "kirkegaardernes innhængning" Notatside, 224: Fortegnelse over legat. Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken