Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-237/G/Ga/L0003
Lenke til Arkivportalen
A-237: Norderhov kirkebøker
G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Prestegjeldet/hovedsoknet
L0003: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 3 /2 /1814 - 1876 Buskerud fylke
Norderhov prgj.
Ådal prgj.
Lunder sokn
Viker (Ådal) sokn
Den originale kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet, i avdelinger for hvert eller flere av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for flere sokn ligger under hovedsoknet. Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken