Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A -101857/H/Ha/Hab/L0006
Lenke til Arkivportalen
Torvastad sokneprestkontor H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0006: Klokkerbok B 6
Klokkerbok nr. B 6/1858 - 1867 Rogaland fylke
Torvastad prgj.
Skåre sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Død og begravelse Statlige arkiver Kirken