Innhold

Sør-Trøndelag


Trondheim by

Kildeinformasjon
SAT/A-1456/601/L0093
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 601: Trondheim - Domkirken
L0093: Klokkerbok, Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn
Klokkerbok nr. 601C11/1882 - 1898 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim by
Domkirken sokn
- -