Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/PREST-108/H/Ha/Hab/L0018
Lenke til Arkivportalen
PREST-108: Vestre Toten prestekontor
H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0018: Klokkerbok for Ås
Klokkerbok nr. 18 /1928 - 1941 Oppland fylke
Vestre Toten prgj.
Ås sokn
Døpte (til sept.1941) Konf. (fra okt.1921 til okt. 1940), Vigde (til febr.1941), Begr. (til juli 1940). Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken