Innhold

Hedmark


Brøttum prestegjeld

Fødte og døpte - Brøttum sokn
Ukjent år Side 4-5
1920-1929 1921 (s. 6-7) 1922 (s. 12-13) 1923 (s. 18-19) 1924 (s. 24-25) 1925 (s. 30-31) 1926 (s. 36-37) 1927 (s. 42-43) 1928 (s. 48-49) 1929 (s. 54-55)
1930-1939 1930 (s. 60-61) 1931 (s. 66-67) 1932 (s. 72-73) 1933 (s. 76-77) 1934 (s. 82-83) 1935 (s. 88-89) 1936 (s. 92-93) 1937 (s. 98-99) 1938 (s. 102-103) 1939 (s. 110-111)
1940-1949 1940 (s. 116-117) 1941 (s. 122-123)
Konfirmerte - Brøttum sokn
Ukjent år Side 134-135
1920-1929 1921 (s. 136-137) 1922 (s. 140-141) 1923 (s. 144-145) 1924 (s. 150-151) 1925 (s. 156-157) 1926 (s. 160-161) 1927 (s. 166-167) 1928 (s. 172-173) 1929 (s. 176-177)
1930-1939 1930 (s. 180-181) 1931 (s. 186-187) 1932 (s. 192-193) 1933 (s. 196-197) 1934 (s. 200-201) 1935 (s. 206-207) 1936 (s. 210-211) 1937 (s. 216-217) 1938 (s. 222-223) 1939 (s. 228-229)
Viede - Brøttum sokn
Ukjent år Side 234-235
1920-1929 1921-1922 (s. 236-237) 1923 (s. 238-239) 1923-1925 (s. 240-241) 1926 (s. 242-243) 1927 (s. 244-245) 1928 (s. 248-249) 1929 (s. 250-251)
1930-1939 1930 (s. 252-253) 1931 (s. 254-255) 1932 (s. 256-257) 1933 (s. 258-259) 1934 (s. 260-261) 1935 (s. 262-263) 1936 (s. 264-265) 1937 (s. 266-267) 1938 (s. 270-271)
Døde og begravede - Brøttum sokn
Ukjent år Side 274-275
1920-1929 1921 (s. 276-277) 1922 (s. 278-279) 1923 (s. 280-281) 1924 (s. 282-283) 1925 (s. 286-287) 1926 (s. 288-289) 1927 (s. 294-295) 1928 (s. 296-297) 1929 (s. 300-301)
1930-1939 1930 (s. 302-303) 1931 (s. 304-305) 1932 (s. 308-309) 1933 (s. 310-311) 1934 (s. 314-315) 1935 (s. 316-317) 1936 (s. 320-321) 1937 (s. 322-323) 1938 (s. 324-325) 1939 (s. 328-329)
1940-1949 1940 (s. 332-333)
Utflyttede - Brøttum sokn
Ukjent år Side 334-335
1920-1929 1925 (s. 336-337)
Dødfødte - Brøttum sokn
Ukjent år Side 126-127
1920-1929 1921-1927 (s. 128-129)
Notatside - Brøttum sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1
Blank side Side 130-131
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
SAH/PREST-016/L/La/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Brøttum prestekontor L: Klokkerbøker
La: Klokkerbøker
L0001: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1/1921 - 1941 Hedmark fylke
Brøttum prgj.
Brøttum sokn
Døpte, Dødf, (til 1927) Konf. (til okt. 1939) Vigde (til des. 1938) Begr. (til juli 1940) Utfl. (1925) -