Innhold

Telemark


Porsgrunn prestegjeld

Kildeinformasjon
SAKO/A-104/H/Ha/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Porsgrunn kirkebøker H: Lysningsbøker
Ha: Lysningsbøker - Prestegjeldet
L0001: Lysningsbok
Lysningsprotokoll nr. 1/1919 - 1937 Telemark fylke
Porsgrunn prgj.
Østre Porsgrunn sokn
Vestre Porsgrunn sokn
- -