Innhold

Telemark


Sannidal prestegjeld

Kildeinformasjon
SAKO/A-304/G/Ga/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Skåtøy kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Hovedsognet
L0001: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 1/1862 - 1872 Telemark fylke
Sannidal prgj.
Skåtøy sokn
- -