Innhold

Telemark


Gjerpen prestegjeld

Viede - Gjerpen sokn
1850-1859 1857 (s. 238) 1858 (s. 240) 1859 (s. 242)
1860-1869 1860 (s. 245) 1861 (s. 246) 1862 (s. 249) 1863 (s. 252) 1864 (s. 255) 1865 (s. 257) 1866 (s. 261) 1867 (s. 264) 1868 (s. 265) 1869 (s. 269)
1870-1879 1870 (s. 272) 1871 (s. 275)
Døde og begravede kvinner - Gjerpen sokn
1850-1859 1857 (s. 334) 1858 (s. 336) 1859 (s. 337)
1860-1869 1860 (s. 338) 1861 (s. 340) 1862 (s. 342) 1863 (s. 345) 1864 (s. 347) 1865 (s. 349) 1866 (s. 352) 1867 (s. 354) 1868 (s. 358) 1869 (s. 361)
1870-1879 1870 (s. 364) 1871 (s. 365) 1872 (s. 368)
Døde og begravede menn - Gjerpen sokn
1850-1859 1857 (s. 299) 1858 (s. 300) 1859 (s. 302)
1860-1869 1860 (s. 303) 1861 (s. 305) 1862 (s. 306) 1863 (s. 309) 1864 (s. 310) 1865 (s. 312) 1866 (s. 314) 1867 (s. 317) 1868 (s. 322) 1869 (s. 324)
1870-1879 1870 (s. 326) 1871 (s. 329) 1872 (s. 331)
Inn- og utflyttede - Gjerpen sokn
1850-1859 1857 (s. 372) 1858 (s. 375) 1859 (s. 378)
1860-1869 1860 (s. 381) 1861 (s. 382) 1862 (s. 386) 1863 (s. 392) 1864 (s. 394) 1865 (s. 398) 1866 (s. 402) 1867 (s. 409) 1867-1871 (s. 411) 1868 (s. 414) 1868-1869 (s. 415) 1868-1870 (s. 418) 1868-1871 (s. 420) 1869 (s. 425) 1869-1870 (s. 427)
1870-1879 1867-1871 (s. 411) 1868-1870 (s. 418) 1868-1871 (s. 420) 1869-1870 (s. 427)
Vaksinerte - Gjerpen sokn
1850-1859 1855-1857 (s. 429) 1857 (s. 430) 1858 (s. 433) 1859 (s. 439)
1860-1869 1860 (s. 443) 1861 (s. 448) 1862 (s. 454) 1863 (s. 457) 1864 (s. 461) 1865 (s. 464) 1866-1867 (s. 284) 1866 (s. 470) 1867 (s. 285) 1868 (s. 286)
Innmeldte - Gjerpen sokn
1860-1869 1860-1865 (s. 512)
Utmeldte - Gjerpen sokn
1850-1859 1857-1861 (s. 428) 1857-1865 (s. 510)
1860-1869 1857-1861 (s. 428) 1857-1865 (s. 510) 1866-1871 (s. 511)
1870-1879 1866-1871 (s. 511)
Fødte barn av dissentere - Gjerpen sokn
1850-1859 1859-1868 (s. 513)
1860-1869 1859-1868 (s. 513)
Viede dissentere - Gjerpen sokn
1860-1869 1861-1871 (s. 512)
1870-1879 1861-1871 (s. 512)
Døde dissentere - Gjerpen sokn
1860-1869 1860-1870 (s. 513)
1870-1879 1860-1870 (s. 513) 1871 (s. 512)
Dagregister - Gjerpen sokn
1850-1859 1857 (s. 476) 1858 (s. 478) 1859 (s. 481)
1860-1869 1860 (s. 483) 1861 (s. 485) 1862 (s. 487) 1863 (s. 489) 1864 (s. 491) 1865 (s. 493) 1866 (s. 495) 1867 (s. 497) 1868 (s. 499) 1869 (s. 501)
1870-1879 1870 (s. 503) 1871 (s. 505)
Notatside - Gjerpen sokn
1850-1859 1858-1871
1860-1869 1858-1871 1861-1869 (s. 508)
1870-1879 1858-1871
Andre sidekategorier
Blank side Side 283
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
SAKO/A-265/F/Fa/L0008b
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Gjerpen kirkebøker F: Kirkebøker
Fa: Kirkebøker - Prestegjeldet
L0008b: Kirkebok
Ministerialbok nr. 8B/1857 - 1871 Telemark fylke
Gjerpen prgj.
Gjerpen sokn
- Kirkebøker Ministerialbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Vaksinasjon Emigrasjon og flytting Dissentere Statlige arkiver Kirken