Innhold

Sogn og Fjordane


Balestrand prestegjeld

Kommunikanter - Tjugum sokn
1930-1939 1937-1945 (s. 2)
1940-1949 1937-1945 (s. 2) 1946-1951 (s. 3)
1950-1959 1946-1951 (s. 3) 1952-1960 (s. 4)
1960-1969 1952-1960 (s. 4) 1961-1964 (s. 5)
Løst vedlegg - Tjugum sokn
1960-1969 1960-1961
Notatside - Tjugum sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Side 1
Ytterperm Ytterperm
Blank side Side 6
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-79601/H/Hb/Hba/L0004
Lenke til Arkivportalen
Balestrand sokneprestembete H: Kyrkjelege handlingar
Hb: Kommunikantprotokollar
Hba: Kommunikantprotokollar Balestrand prestegjeld
L0004: Kommunikantprotokoll Balestrand prestegjeld
Kommunikantprotokoll nr. A 4 /1937 - 1964 Sogn og Fjordane fylke
Balestrand prgj.
Tjugum sokn
Kun summariske data. Kirkebøker Kommunikanter Statlige arkiver Kirken