Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-234/G/Ga/L0003
Lenke til Arkivportalen
Modum kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Prestegjeldet/hovedsognet (Heggen)
L0003: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 3 /1832 - 1842 Buskerud fylke
Modum prgj.
Modum (Heggen) sokn
Snarum sokn
Nykirke sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken