Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-245/G/Ga/L0004
Lenke til Arkivportalen
Sigdal kirkebøker G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Sigdal hovedsogn
L0004: Klokkerbok
Klokkerbok nr. I 4 /1879 - 1885 Buskerud fylke
Sigdal prgj.
Sigdal sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken