Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1343/G/Gb/L0010klokker
Lenke til Arkivportalen
Tromsø sokneprestkontor/stiftsprosti/domprosti G: Kirkelige handlinger
Gb: Klokkerbøker
L0010klokker: Klokkerbok
Klokkerbok nr. 10 /1925 - 1937 Troms fylke
Tromsø prgj.
Tromsø sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Dissentere Statlige arkiver Kirken