Innhold

Vest-Agder


Kristiansand by

Fødte barn av dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
1890-1899 1894-1898 (s. 1-2) 1899-1906 (s. 3-4)
1900-1909 1899-1906 (s. 3-4) 1909-1918 (s. 5-6)
1910-1919 1909-1918 (s. 5-6)
Viede dissentere - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
1890-1899 1896-1924 (s. 15-16)
1900-1909 1896-1924 (s. 15-16)
1910-1919 1896-1924 (s. 15-16)
1920-1929 1896-1924 (s. 15-16)
Annen liste - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
1890-1899 1894-1939 (s. 25-26)
1900-1909 1894-1939 (s. 25-26)
1910-1919 1894-1939 (s. 25-26)
1920-1929 1894-1939 (s. 25-26)
1930-1939 1894-1939 (s. 25-26)
Løst vedlegg - Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand dissentersamfunn
1940-1949 1946 (s. 41-42)
1970-1979 1975
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 7-8
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1292-0010/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Den katolsk-apostoliske menighet, Kristiansand F: Ministerialia
Fa: Menighetsprotokoller
L0001: Menighetsprotokoll
Dissenterprotokoll nr. 1 /1894 - 1939 Vest-Agder fylke
Kristiansand by
Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand diss.
"Registerbok". Inneholder f.o.m. pag. 25 en rekke lister, som alle er samlet under Annen liste 1894-1939 (025-140). Se også register først i boken. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver