Innhold

Vest-Agder


Gyland herred

Fødte barn av dissentere - Baptistmenigheten i Gyland dissentersamfunn
Ukjent år Side 58
1900-1909 1902-1908 (s. 59) 1908-1915 (s. 60)
1910-1919 1908-1915 (s. 60) 1913-1929 (s. 61) 1916-1931 (s. 62)
1920-1929 1913-1929 (s. 61) 1916-1931 (s. 62)
1930-1939 1916-1931 (s. 62)
Døde dissentere - Baptistmenigheten i Gyland dissentersamfunn
Ukjent år Side 84
1900-1909 1905-1937 (s. 85)
1910-1919 1905-1937 (s. 85)
1920-1929 1905-1937 (s. 85)
1930-1939 1905-1937 (s. 85) 1930-1936 (s. 86)
Innmeldte dissentere - Baptistmenigheten i Gyland dissentersamfunn
Ukjent år Innmeldte dissentere
1900-1909 1903-1904 (s. 1) 1904-1908 (s. 2) 1909-1926 (s. 3)
1910-1919 1909-1926 (s. 3)
1920-1929 1909-1926 (s. 3) 1928-1935 (s. 4)
1930-1939 1928-1935 (s. 4)
Utmeldte dissentere - Baptistmenigheten i Gyland dissentersamfunn
Ukjent år Side 44
1900-1909 1905-1926 (s. 45)
1910-1919 1905-1926 (s. 45)
1920-1929 1905-1926 (s. 45) 1926-1937 (s. 46)
1930-1939 1926-1937 (s. 46)
Notatside - Baptistmenigheten i Gyland dissentersamfunn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 1
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1292-0003/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Baptistmenigheten i Gyland F: Ministerialia
Fa: Menighetsprotokoller
L0001: Menighetsprotokoll F-1
Dissenterprotokoll nr. F 1 /1902 - 1937 Vest-Agder fylke
Gyland herred
Baptistmenigheten i Gyland diss.
Fødte 1902-1931. Døde 1905-1936. Innmeldte 1903-1935. Utmeldte 1905-1937. Kirkebøker Personopplysninger Fødsel og dåp Død og begravelse Dissentere Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver