Søk etter skanna kirkebøker
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 47 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Gausdal prestekontor

Kladd til kirkebok
Kladd til kirkebok nr. - Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1786 - 1793 kr Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. - Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1794 - 1811 kr Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. - Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1809 - 1827 kr Første side Innhold
Ministerialbok
Ministerialbok nr. 1 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Follebu sokn, Gausdal sokn 1693 - 1728 kr, al Første side Innhold
Ministerialbok nr. 2 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1729 - 1757 kr Første side Innhold
Ministerialbok nr. 3 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1758 - 1809 dp, vi, gr, kr, dr Første side Innhold
Ministerialbok nr. 4 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1809 - 1817 dp, kf, vi, gr, al, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 5 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1817 - 1829 dp, kf, vi, gr, if, uf, jf, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 6 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Follebu sokn, Gausdal sokn 1830 - 1839 dp, kf, vi, gr, if, uf, fl, va, dr, lv Første side Innhold
Ministerialbok nr. 7 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1840 - 1850 dp, kf, vi, gr, if, uf, va, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 8 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1850 - 1861 dp, kf, vi, gr, fl, va, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 9 Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn, Gausdal sokn, Follebu sokn 1862 - 1873 dp, kf, vi, gr, fl, dr, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 10 Gausdal prgj., Vestre Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn 1867 - 1886 dp, kf, vi, gr, if, uf, dr, ns Første side Innhold
Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 Gausdal prgj. Gausdal sokn 1817 - 1848 dp, kf, vi, gr, if, uf, jf, al, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 2 Gausdal prgj. Svatsum sokn 1818 - 1874 dp, kf, vi, gr, if, uf, jf, lv, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 3 Gausdal prgj. Gausdal sokn 1829 - 1864 dp, vi, gr Første side Innhold
Klokkerbok nr. 4 Gausdal prgj. Gausdal sokn 1835 - 1870 kf Første side Innhold
Klokkerbok nr. 5 Gausdal prgj. Nykirke sokn 1846 - 1867 dp, kf, vi, gr, lv, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 6 Gausdal prgj., Østre Gausdal prgj. Follebu sokn 1846 - 1893 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold

Østre Gausdal prestekontor

Ministerialbok
Ministerialbok nr. 1 Østre Gausdal prgj., Gausdal prgj. Follebu sokn, Gausdal sokn 1874 - 1886 dp, kf, vi, gr, if, uf, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 2 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1887 - 1897 dp, kf, vi, gr, if, df, um, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 3 Østre Gausdal prgj. Follebu sokn 1887 - 1901 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, um, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 4 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1898 - 1914 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, im, um, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 5 Østre Gausdal prgj. Follebu sokn 1902 - 1920 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, im, um, ns Første side Innhold
Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 Østre Gausdal prgj., Gausdal prgj. Gausdal sokn 1863 - 1893 dp, kf, vi, gr, ko, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 2 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1894 - 1904 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 3 Østre Gausdal prgj. Follebu sokn 1894 - 1915 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 4 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1905 - 1923 dp, kf, vi, gr, df, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 5 Østre Gausdal prgj. Follebu sokn 1915 - 1944 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 6 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1922 - 1945 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 7 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1944 - 1956 dp, kf, gr, um, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 8 Østre Gausdal prgj. Follebu sokn 1944 - 1964 dp, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 9 Østre Gausdal prgj. Follebu sokn 1934 - 1964 kf, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 10 Østre Gausdal prgj. Follebu sokn 1936 - 1962 vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 11 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1936 - 1964 kf, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 12 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1936 - 1964 vi, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 13 Østre Gausdal prgj. Gausdal sokn 1955 - 1964 dp, gr, ih Første side Innhold

Vestre Gausdal prestekontor

Ministerialbok
Ministerialbok nr. 1 Vestre Gausdal prgj. Nykirke sokn 1887 - 1914 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, im, um, fd, dd, dr, al, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 2 Vestre Gausdal prgj. Svatsum sokn 1887 - 1918 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, um, dr, ns Første side Innhold
Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 Vestre Gausdal prgj., Gausdal prgj. Nykirke sokn 1867 - 1895 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 2 Vestre Gausdal prgj., Gausdal prgj. Svatsum sokn 1874 - 1897 dp, kf, vi, gr, al, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 3 Vestre Gausdal prgj. Nykirke sokn 1896 - 1925 dp, kf, vi, gr, fd, dd, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 4 Vestre Gausdal prgj. Svatsum sokn 1898 - 1939 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 5 Vestre Gausdal prgj. Nykirke sokn 1926 - 1955 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 6 Vestre Gausdal prgj. Svatsum sokn 1940 - 1977 dp, kf, vi, gr, im, um Første side Innhold
Klokkerbok nr. 7 Vestre Gausdal prgj. Nykirke sokn 1955 - 1977 dp, kf, vi, gr Første side Innhold
Lysningsprotokoll
Lysningsprotokoll nr. 1 Vestre Gausdal prgj. Svatsum sokn, Nykirke sokn 1885 - 1910 ly, lv Første side Innhold