Søk etter skanna kirkebøker
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 451 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Uten arkivreferanse

Annen kirkebok
Annen kirkebok nr. - Lyngen prgj. Lyngen sokn 1782 - 1790 dp, kf, vi, gr Første side Innhold
Dissenterprotokoll
Dissenterprotokoll nr. DP 1 Tromsø Den frie apostoliske menighet i Tromsø 1856 - 1892 fd, vd, dd, id, md, ud, al, ns Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. DP 3 Tromsø Tromsø Baptistmenighet 1871 - 1893 fd, dd, id, md, ud, ns Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. DP 4 Kvæfjord Kvæfjord Baptistmenighet 1877 - 1892 fd, dd, id, md, ud, ns Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. DP 7 Tromsø Tromsø Metodistmenighet 1889 - 1892 id, ns Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. DP 2 Tromsø Vår Frue Katolske Menighet i Tromsø 1890 - 1902 fd, vd, dd, id, md, ud, al Første side Innhold

Fylkesmannen i Troms*

Dissenterprotokoll
Dissenterprotokoll nr. TF 1974 Balsfjord Den frie apostoliske menighet i Balsfjord 1856 - 1892 fd, vd, dd, id, md, ud, ns Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. TF 1978 Lyngen Den frie apostoliske menighet i Lyngen 1858 - 1891 fd, vd, dd, id, md, ud Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. TF 1975 Balsfjord Den frie apostoliske menighet i Balsfjord 1893 - 1936 fd, id, ud, ns Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. TF 1976 Balsfjord Den frie apostoliske menighet i Balsfjord 1920 - 1927 ly Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. TF 1977 Balsfjord Den frie apostoliske menighet i Balsfjord 1920 - 1922 fo, ns Første side Innhold

Aune baptistmenighet

Dissenterprotokoll
Dissenterprotokoll nr. 5 Trondenes Aune baptistmenighet 1887 - 1892 dp, id, md, ud, ns Første side Innhold
Dissenterprotokoll nr. 6 Trondenes Aune baptistmenighet 1887 - 1939 dp, vi, gr, df, id, ud, ns Første side Innhold

Ibestad sokneprestembete

Ministerialbok
Ministerialbok nr. 1 Ibestad prgj. Tranøy sokn 1744 - 1757 kr Første side Innhold
Ministerialbok nr. 2 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1751 - 1775 dp, kf, vi, gr, tr, in, os, ko, al Første side Innhold
Ministerialbok nr. 3 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1776 - 1801 dp, vi, gr, tr, in, kr, dr, al, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 4 Ibestad prgj. Bardu sokn, Ibestad sokn 1801 - 1824 dp, kf, vi, gr, in, kr, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 5 Ibestad prgj. Bardu sokn, Ibestad sokn 1825 - 1836 dp, kf, vi, gr, fl, df, in, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 6 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1837 - 1850 dp, kf, vi, gr, fl, va, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 7 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1847 - 1850 dp, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 8 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1850 - 1859 dp, kf, vi, gr, uf, fl, va, dr, ns Første side Innhold
Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1776 - 1808 ko, kr Første side Innhold
Klokkerbok nr. 2 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1821 - 1833 dp, kf, vi, gr, in, jf, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 3 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1833 - 1852 dp, kf, vi, gr, in, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 4 Ibestad prgj. Ibestad sokn 1852 - 1860 dp, kf, vi, gr Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


Uten arkivreferanse**

Lysningsprotokoll
Lysningsprotokoll nr. 1 /1 (Trøgstad) Karlsøy prgj. Helgøy sokn, Karlsøy sokn 1886 - 1891 ly Første side Innhold

Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

Ministerialbok
Ministerialbok nr. 863A01 Lødingen prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1699 - 1711 kr Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A02 Lødingen prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1714 - 1732 kr Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A03 Lødingen prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1748 - 1764 dp, kf, vi, gr, tr, os, al, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A04 Lødingen prgj., Ofoten prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1765 - 1794 dp, vi, gr, tr, os Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A05 Ofoten prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1794 - 1821 dp, kf, vi, gr, tr, va, dr Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A06 Ofoten prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1821 - 1851 dp, kf, vi, gr, if, uf, jf Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A07 Ofoten prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1851 - 1860 dp, kf, vi, gr, fl, va, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A08 Ofoten prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1861 - 1871 dp, kf, vi, gr, fl, va, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A09 Ofoten prgj. Ankenes sokn, Evenes sokn 1872 - 1886 dp, kf, vi, gr, fl, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A10 Ofoten prgj. Evenes sokn 1886 - 1897 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, im, um, fd, vd, dr, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A11 Ofoten prgj. Evenes sokn 1897 - 1906 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, im, um, fd, dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A12 Ofoten prgj. Evenes sokn 1906 - 1915 dp, df Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A13 Ofoten prgj. Evenes sokn 1906 - 1934 kf, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A14 Ofoten prgj. Evenes sokn 1906 - 1937 vi, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 863A15 Ofoten prgj. Evenes sokn 1907 - 1937 gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok
Klokkerbok nr. 863C01 Ofoten prgj. Evenes sokn 1821 - 1858 dp, kf, vi, gr, jf, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 863C02 Ofoten prgj. Evenes sokn 1858 - 1876 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 863C03 Ofoten prgj. Evenes sokn 1877 - 1885 dp, kf, vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 863C04 Ofoten prgj. Evenes sokn 1886 - 1897 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, fd, dr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 863C05 Ofoten prgj. Evenes sokn 1898 - 1907 dp, kf, vi, gr, df, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 863C06 Ofoten prgj. Evenes sokn 1907 - 1921 dp, lv Første side Innhold
Klokkerbok nr. 863C07 Ofoten prgj. Evenes sokn 1898 - 1907 gr Første side Innhold
Klokkerbok nr. 863C08 Ofoten prgj. Evenes sokn 1906 - 1921 kf, ns Første side Innhold

Statsarkivet i Oslo


Døves menighet Oslo prestekontor kirkebøker

Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 Oslo Døves menighet Oslo 1895 - 1949 dp, kf, vi, gr, im, al, lv Første side Innhold