Søk etter skanna kirkebøker
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 59 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Ringsaker prestekontor

Kladd til kirkebok
Kladd til kirkebok nr. 1A Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1773 - 1775 dp, gr, tr, os, kr Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. 1B Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1775 - 1779 dp, tr, os Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. 1C Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1780 - 1784 dp, gr, tr, os Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. 1D Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1785 - 1789 dp, gr, tr, os Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. 1E Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1790 - 1792 dp, gr, tr, os Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. 1F Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1793 - 1796 dp, gr, tr, os Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. 1G Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1805 - 1808 dp, vi, gr, lv Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. 1H Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1807 - 1811 dp, vi, gr, lv Første side Innhold
Kladd til kirkebok nr. 1I Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1811 - 1814 dp, vi, gr, lv Første side Innhold
Ministerialbok
Ministerialbok nr. 1 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1734 - 1746 dp, gr, tr, os, lv Første side Innhold
Ministerialbok nr. 2 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1747 - 1774 dp, gr, tr, os Første side Innhold
Ministerialbok nr. 3 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1775 - 1798 dp, kf, gr, tr, al Første side Innhold
Ministerialbok nr. 4 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1799 - 1814 dp, kf, vi, gr, os, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 5 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1814 - 1826 dp, ub, kf, vi, gr, if, uf, df, jf, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 6 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1821 - 1826 dp, lv Første side Innhold
Ministerialbok nr. 7A Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1826 - 1837 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, va (m), ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 7B Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1826 - 1837 kf (k), kf (m), gr (k), gr (m), fl, va (k), va (m), dr, lv (m) Første side Innhold
Ministerialbok nr. 8 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1837 - 1850 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr (k), gr (m), uf, fl, va (k), va (m), dr, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 9 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1850 - 1860 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr, fl, df, va, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 10 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1861 - 1869 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr (k), gr (m), fl, va, dr, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 11 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1870 - 1878 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr (k), gr (m), fl, dr, lv, ns (k) Første side Innhold
Ministerialbok nr. 12 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1879 - 1890 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, df, im, um, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 13 Ringsaker prgj. Brøttum sokn 1879 - 1890 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, df, um, lv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 14 Ringsaker prgj. Veldre sokn 1879 - 1890 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, um, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 15 Ringsaker prgj. Brøttum sokn 1891 - 1904 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, im, um, dd, bv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 16 Ringsaker prgj. Veldre sokn 1891 - 1904 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, im, um, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 17 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1891 - 1902 dp, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, df, im, um, vd, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 18 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1903 - 1912 dp, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, um, bv, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 19 Ringsaker prgj. Veldre sokn 1905 - 1920 dp, kf, vi, gr, if, uf, df, um, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 20 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1913 - 1922 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, df, im, um, ns Første side Innhold
Ministerialbok nr. 21 Ringsaker prgj. Brøttum sokn 1905 - 1920 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, df, um, ns Første side Innhold
Klokkerbok
Klokkerbok nr. 1 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1814 - 1826 dp, kf, vi, gr, if, uf, jf, al, lv Første side Innhold
Klokkerbok nr. 2 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1821 - 1823 dp Første side Innhold
Klokkerbok nr. 3 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1824 - 1826 dp, al, lv Første side Innhold
Klokkerbok nr. 4 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1827 - 1838 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr, uf, fl, df, lv, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 5 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1839 - 1850 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr, uf, fl, df, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 6 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1851 - 1860 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr, fl, df, lv Første side Innhold
Klokkerbok nr. 7 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1861 - 1869 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr (k), gr (m), fl Første side Innhold
Klokkerbok nr. 8 Ringsaker prgj. Brøttum sokn, Ringsaker sokn, Veldre sokn 1870 - 1878 dp (k), dp (m), kf (k), kf (m), vi, gr (k), gr (m), fl Første side Innhold
Klokkerbok nr. 9 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1879 - 1890 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, df, lv, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 10 Ringsaker prgj. Brøttum sokn 1879 - 1890 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 11 Ringsaker prgj. Veldre sokn 1879 - 1890 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, df, im, um, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 12 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1891 - 1902 dp, dp (k), dp (m), kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, df, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 13 Ringsaker prgj. Brøttum sokn 1891 - 1904 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, df, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 14 Ringsaker prgj. Veldre sokn 1891 - 1904 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, im, um, lv, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 15 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1903 - 1912 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 16 Ringsaker prgj. Brøttum sokn 1905 - 1920 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if Første side Innhold
Klokkerbok nr. 17 Ringsaker prgj. Veldre sokn 1905 - 1920 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, if, uf, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 18 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1913 - 1922 dp, kf, kf (k), kf (m), vi, gr, ns Første side Innhold
Klokkerbok nr. 19 Ringsaker prgj. Ringsaker sokn 1923 - 1933 dp, kf, vi, gr, im, um, ns Første side Innhold