Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Rogaland, Telemark, Vest-Agder, Vestfold, Østfold


Folketellingen 1815

Akershus stift, Kristiansand stift
Tittelblad 2
Akershus stift Tittelblad 3
Akershus stift Innholdsfortegnelse 4
Akershus stift: Summariske tellinger Aker og Follo fogderi 8
Akershus stift: Summariske tellinger Nedre Romerike fogderi 17
Akershus stift: Summariske tellinger Øvre Romerike fogderi 25
Akershus stift: Summariske tellinger Moss fogderi 33
Akershus stift: Summariske tellinger Idd og Marker fogderi 45
Akershus stift: Summariske tellinger Heggen og Frøland fogderi 49
Akershus stift: Summariske tellinger Rakkestad fogderi 50
Akershus stift: Summariske tellinger Solør og Odalen fogderi 56
Akershus stift: Summariske tellinger Smålenene amt: statistikk 57
Akershus stift: Summariske tellinger Hedemarken fogderi 62
Akershus stift: Navnegrunnlag Løten sokn 66
Akershus stift: Summariske tellinger Østerdalen fogderi 106
Akershus stift: Summariske tellinger Guldbrandsdalen fogderi 114
Akershus stift: Summariske tellinger Toten fogderi 122
Akershus stift: Summariske tellinger Valdres fogderi 124
Akershus stift: Summariske tellinger Ringerike og Hallingdalen fogderi 135
Akershus stift: Summariske tellinger Sandsvær og Numedal fogderi 141
Akershus stift: Summariske tellinger Buskerud fogderi 146
Akershus stift: Navnegrunnlag Skoger sokn 149
Akershus stift: Summariske tellinger Jarlsberg fogderi 167
Akershus stift: Summariske tellinger Larvik fogderi 181
Akershus stift: Summariske tellinger Nedre Telemark og Bamble fogderi 190
Kristiansand stift Tittelblad 202
Kristiansand stift Innholdsfortegnelse 203
Kristiansand stift Summarisk oversikt, statistikk 208
Kristiansand stift: Summariske tellinger Øvre Telemark fogderi 216
Kristiansand stift: Summariske tellinger Nedenes fogderi 226
Kristiansand stift: Summariske tellinger Mandal fogderi 237
Kristiansand stift: Summariske tellinger Råbyggelaget fogderi 239
Kristiansand stift: Summariske tellinger Lister fogderi 241
Kristiansand stift: Summariske tellinger Jæren og Dalene fogderi 255
Kristiansand stift: Summariske tellinger Jæren og Dalane fogderi 257
Kristiansand stift: Summariske tellinger Ryfylke fogderi 268
Kildeinformasjon
RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 1/30.04.1815 Akershus fylke
Vest-Agder fylke
- Folketellinger Folketellingen 1815 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene