Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder


Folketellingen 1875

Gjerstad prestegjeld
Tittelside Gjerstad 1
Fortegnelse over de matrikulerte eiendommer 2
Summarisk oppgave over folketallet 3
Hovedlister Tellingskrets 1 16
Hovedlister Tellingskrets 2 18
Hovedlister Tellingskrets 3 20
Hovedlister Tellingskrets 4 22
Hovedlister Tellingskrets 5 24
Hovedlister Tellingskrets 6 26
Hovedlister Tellingskrets 7 28
Hovedlister Tellingskrets 8 30
Spesiallister Tellingskrets 1 40
Spesiallister Tellingskrets 2 138
Spesiallister Tellingskrets 3 279
Spesiallister Tellingskrets 4 389
Spesiallister Tellingskrets 5 514
Spesiallister Tellingskrets 6 593
Spesiallister Tellingskrets 7 706
Spesiallister Tellingskrets 8 818
Tittelside Vegårshei 900
Hovedlister Tellingskrets 9 909
Hovedlister Tellingskrets 10 911
Hovedlister Tellingskrets 11 913
Hovedlister Tellingskrets 12 915
Hovedlister Tellingskrets 13 917
Hovedlister Tellingskrets 14 919
Spesiallister Tellingskrets 9 923
Spesiallister Tellingskrets 10 1018
Spesiallister Tellingskrets 11 1122
Spesiallister Tellingskrets 12 1206
Spesiallister Tellingskrets 13 1281
Spesiallister Tellingskrets 14 1364
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/4111-0004/F/Fa
Lenke til Arkivportalen
4111-0004: Statistisk Sentralbyrå, folketelling 1875
F: Folketelling
Fa: Folketelling 31. desember 1875, landkommuner og bykommuner
Statlig folketelling 31.12.1875 Aust-Agder fylke
Gjerstad prgj.
Gjerstad sokn
Vegårshei sokn
- Folketellinger Folketellingen 1875 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene