Innhold
Visningsvalg:

Akershus


Folketellingen 1875

Vestre Aker prestegjeld
Fortegnelse over de matrikulerte eiendommer 1
Summarisk oppgave over folketallet 35
Hovedlister Tellingskrets 1 40
Hovedlister Tellingskrets 2 46
Hovedlister Tellingskrets 3 49
Hovedlister Tellingskrets 4 52
Hovedlister Tellingskrets 5 55
Hovedlister Tellingskrets 6 58
Hovedlister Tellingskrets 7 61
Hovedlister Tellingskrets 8 64
Hovedlister Tellingskrets 9 67
Hovedlister Tellingskrets 10 70
Hovedlister Tellingskrets 11 73
Hovedlister Tellingskrets 12 76
Hovedlister Tellingskrets 13 79
Hovedlister Tellingskrets 14 82
Hovedlister Tellingskrets 15 88
Hovedlister Tellingskrets 16 91
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 1 94
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 2 102
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 3 106
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 4 109
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 5 111
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 6 114
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 7 116
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 8 119
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 9 122
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 10 126
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 11 129
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 12 130
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 13 133
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 14 137
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 15 145
Maskinskrevne hovedlister Tellingskrets 16 148
Spesiallister Tellingskrets 1 Kristianias forsteder i Vestre Aker 150
Spesiallister Tellingskrets 1 Vestre Aker utenom Kristianias forsteder 171
Spesiallister Tellingskrets 2 502
Spesiallister Tellingskrets 3 682
Spesiallister Tellingskrets 4 811
Spesiallister Tellingskrets 5 864
Spesiallister Tellingskrets 6 1019
Spesiallister Tellingskrets 7 Vestre Aker utenom Kristianias forsteder 1135
Spesiallister Tellingskrets 7 Kristianias forsteder i Vestre Aker 1164
Spesiallister Tellingskrets 8 1341
Spesiallister Tellingskrets 9 1508
Spesiallister Tellingskrets 10 1721
Spesiallister Tellingskrets 11 1866
Spesiallister Tellingskrets 12 Kristianias forsteder i Vestre Aker 1917
Spesiallister Tellingskrets 13 Kristianias forsteder i Vestre Aker 2054
Spesiallister Tellingskrets 14 Kristianias forsteder i Vestre Aker 2233
Spesiallister Tellingskrets 15 Kristianias forsteder i Vestre Aker 2564
Spesiallister Tellingskrets 16 Kristianias forsteder i Vestre Aker 2685
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231/E
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold E: FOLKETELLINGER
Statlig folketelling 31.12.1875 Akershus fylke
Vestre Aker prgj.
Vestre Aker sokn
Sørkedalen kap.sokn
Spesiallistene er ikke mikrofilmet i rekkefølge. Vi har sortert så langt det er praktisk mulig. Folketellinger Folketellingen 1875 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene