Innhold
Visningsvalg:

Troms


Manntallet 1701

Senja og Troms fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Senja fogderi 1
Senja fogderi Trondenes sogn 1701.12.09 Sand tingsted 6-7
Senja fogderi Trondenes sogn 1701.12.09 Kvæfjord tingsted 12-13
Senja fogderi Trondenes sogn 1701.12.09 Fauskevåg tingsted 14-15
Senja fogderi Trondenes sogn 1701.12.09 Astafjord tingsted 24-25
Senja fogderi Trondenes sogn 1701.12.09 Kvæfjord tingsted, Fauskevåg tingsted 26-27
Senja fogderi Trondenes sogn 1701.12.09 Finner 28-29
Senja fogderi Sand og Nedergård sogn 1701.12.12 Sand tingsted 30-31
Senja fogderi Sand og Nedergård sogn 1701.12.12 Finner 36-37
Senja fogderi Kvæfjord sogn 1701.12.15 Kvæfjord tingsted 36-37
Senja fogderi Kvæfjord sogn 1701.12.15 Finner 48-49
Senja fogderi Astafjord sogn 1701.12.19 Astafjord tingsted 50-51
Senja fogderi Astafjord sogn 1701.12.19 Dyrøy tingsted 62-63
Senja fogderi Astafjord sogn 1701.12.19 Gisund tingsted 72-73
Senja fogderi Astafjord sogn 1701.12.19 Astafjord tingsted, husmenn 80-81
Senja fogderi Astafjord sogn 1701.12.19 Dyrøy tingsted, husmenn 82-83
Senja fogderi Astafjord sogn 1701.12.19 Gisund tingsted, husmenn 84-85
Senja fogderi Astafjord sogn 1701.12.19 Finner 86-87
Senja fogderi Gryllefjord og Torsken sogn 1702.02.10 Gryllefjord tingsted 90-91
Senja fogderi Berg, Mefjord og Øyfjord sogn 1702.02.14 Berg sogn 96-97
Senja fogderi Berg, Mefjord og Øyfjord sogn 1702.02.14 Mefjord menighet, Øyfjord menighet 102-103
Senja fogderi Berg, Mefjord og Øyfjord sogn 1702.02.14 Baltestad tingsted 104-105
Tromsø fogderi 138-139
Tromsø fogderi Skjervøy tingsted 1702.04.04 Skjervøy sogn 142-143
Tromsø fogderi Helgøy tingsted 1702.04.20 Karlsøy sogn 154-155
Tromsø fogderi Helgøy tingsted 1702.04.20 Helgøy sogn 166-167
Tromsø fogderi Helgøy tingsted 1702.04.20 Tromsø sogn 174-175
Tromsø fogderi Hillesøy tingsted 1702.05.02 Hillesøy sogn 186-187
Finnmark (Vardøhus) fogderi mangler 196-197
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Jb/L0019
Lenke til Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0019: Senja fogderi. Troms fogderi.
Manntall nr. 19 /1701 Troms fylke
Senja og Troms fogd.
Manntallet 1701. Finnmark fogderi mangler. Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner