Innhold
Visningsvalg:

Nordland


Manntallet 1701

Salten fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Salten fogderi upaginert
Salten fogderi Gildeskål fjerding 1701.11.29 1
Salten fogderi Bodø prestegjeld 1701.11.18 Bodø fjerding 24-25
Salten fogderi Bodø prestegjeld 1701.11.25 Skjærstad sogn og Salten fjerding 48-49
Salten fogderi Bodø prestegjeld 1701.11.26 Saltdalen sogn 80-81
Salten fogderi Bodø prestegjeld 1701.11.14 Folda fjerding 96-97
Salten fogderi Steigen prestegjeld 1701.11.07 Engel fjerding 116-117
Salten fogderi Steigen prestegjeld 1701.11.10 Ledingen fjerding 132-133
Salten fogderi Steigen prestegjeld 1701.11.03 Hamarøy fjerding 148-149
Salten fogderi Lødingen prestegjeld 1701.10.31 Hegstad fjerding 172-173
Salten fogderi Lødingen prestegjeld 1701.10.27 Tjeldsund fjerding 184-185
Salten fogderi Lødingen prestegjeld 1701.10.27 Tysfjord fjerding 200-201
Salten fogderi Lødingen prestegjeld 1701.10.25 Ofoten fjerding 208-209
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Jb/L0017
Lenke til Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0017: Salten fogderi
Manntall nr. 17 /1701 Nordland fylke
Salten fogd.
Manntallet 1701 Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner