Innhold
Visningsvalg:

Nord-Trøndelag, Nordland


Manntallet 1701

Inderøy fogderi, Namdal fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Inderøy fogderi 1
Inderøy fogderi Beitstad tinglag 1701.09.10 4-5
Inderøy fogderi Snåsa prestegjeld 1701.09.13 22-23
Inderøy fogderi Stod tinglag og prestegjeld 1701.09.16 Kvam sogn 38-39
Inderøy fogderi Stod tinglag og prestegjeld 1701.09.16 Forr sogn 44-45
Inderøy fogderi Stod tinglag og prestegjeld 1701.09.16 Egge sogn 48-49
Inderøy fogderi Sparbu prestegjeld 1701.09.20 Skei sogn 60-61
Inderøy fogderi Sparbu prestegjeld 1701.09.20 Henning sogn 66-67
Inderøy fogderi Sparbu prestegjeld 1701.09.20 Mære sogn 68-69
Inderøy fogderi Sparbu prestegjeld 1701.09.20 Henning sogn, Mære sogn 80-81
Inderøy fogderi Inderøy prestegjeld 1701.09.23 Verran sogn 86-87
Inderøy fogderi Inderøy prestegjeld 1701.09.23 Sakshaug sogn 90-91
Inderøy fogderi Inderøy prestegjeld 1701.09.23 Hustad sogn 102-103
Inderøy fogderi Inderøy prestegjeld 1701.09.23 Røra sogn 104-105
Inderøy fogderi Ytterøy prestegjeld 1701.09.26 Ytterøy sogn 124-125
Inderøy fogderi Ytterøy prestegjeld 1701.09.26 Mosvik sogn 128-129
Namdal fogderi Udatert 140-141
Namdal fogderi Overhalla prestegjeld Udatert 144-145
Namdal fogderi Namdalseid Udatert 172-173
Namdal fogderi Fosnes prestegjeld Udatert 178-179
Namdal fogderi Nærøy prestegjeld Udatert 200-201
Namdal fogderi Sør-Bindal tinglag Udatert Brønnøy sogn 236-237
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Jb/L0015
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0015: Inderøy fogderi. Namdal fogderi.
Manntall nr. 15/1701 Nord-Trøndelag fylke
Inderøy fogd.
Namdal fogd.
Manntallet 1701. Manntall mangler for Stjør- og Verdal fogderi. Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner