Innhold
Visningsvalg:

Sør-Trøndelag


Manntallet 1701

Strinda og Selbu fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Strinda og Selbu fogderi Udatert upaginert
Strinda og Selbu fogderi Byneset prestegjeld Udatert Byneset sogn 6-7
Strinda og Selbu fogderi Byneset prestegjeld Udatert Børsa sogn 32-33
Strinda og Selbu fogderi Byneset prestegjeld Udatert Orkdalsøra 50-51
Strinda og Selbu fogderi Byneset prestegjeld Udatert Buvika sogn 64-65
Strinda og Selbu fogderi Orkdal prestegjeld Udatert Skaun sogn 76-77
Strinda og Selbu fogderi Melhus prestegjeld Udatert Leinstrand sogn 94-95
Strinda og Selbu fogderi Klæbu prestegjeld Udatert Klæbu sogn 110-111
Strinda og Selbu fogderi Klæbu prestegjeld Udatert Tiller sogn 118-119
Strinda og Selbu fogderi Strinda prestegjeld Udatert Malvik sogn 134-135
Strinda og Selbu fogderi Strinda prestegjeld Udatert Lade sogn 146-147
Strinda og Selbu fogderi Strinda prestegjeld Udatert Bratsberg sogn 170-171
Strinda og Selbu fogderi Selbu prestegjeld Udatert Selbu sogn 200-201
Strinda og Selbu fogderi Selbu prestegjeld Udatert Tydal sogn 228-229
Stjørdal og Verdal fogderi mangler 248-249
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Jb/L0014
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0014: Strinda og Selbu fogderi
Manntall nr. 14/1701 Sør-Trøndelag fylke
Strinda og Selbu fogd.
Manntallet 1701 Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner