Innhold
Visningsvalg:

Sør-Trøndelag


Manntallet 1701

Orkdal fogderi, Gauldal fogderi og Røros kobberverk
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Orkdal fogderi 1a
Orkdal fogderi Orkdal prestegjeld 1701.09.12 Orkdal sogn 1b-1c
Orkdal fogderi Orkdal prestegjeld 1701.09.12 Løkken kobberverk 20-21
Orkdal fogderi Meldal prestegjeld 1701.09.15 Meldal sogn 26-27
Orkdal fogderi Meldal prestegjeld 1701.09.15 Løkken kobberverk 46-47
Orkdal fogderi Meldal prestegjeld 1701.09.15 Rennebu sogn 52-53
Orkdal fogderi Oppdal prestegjeld 1701.09.17 66-67
Gauldal fogderi 1701.09.24 88-89
Gauldal fogderi Melhus prestegjeld 1701.09.24 Melhus sogn 92-93
Gauldal fogderi Melhus prestegjeld 1701.09.24 Flå sogn 102-103
Gauldal fogderi Melhus prestegjeld 1701.09.24 Hølonda sogn 104-105
Gauldal fogderi Støren prestegjeld 1701.09.24 Horg sogn 108-109
Gauldal fogderi Støren prestegjeld 1701.09.24 Støren sogn 114-115
Gauldal fogderi Støren prestegjeld 1701.09.24 Soknedalen sogn 122-123
Gauldal fogderi Holtålen prestegjeld 1701.09.24 Singsås sogn 130-131
Gauldal fogderi Holtålen prestegjeld 1701.09.24 Holtålen sogn 136-137
Gauldal fogderi Holtålen prestegjeld 1701.09.24 Ålen sogn 140-141
Gauldal fogderi Røros kobberverks prestegjeld 1701.09.24 144-145
Gauldal fogderi Røros kobberverks prestegjeld 1701.09.24 Gruvefolkene 146-147
Gauldal fogderi Røros kobberverks prestegjeld 1701.09.24 Hyttefolkene 164-165
Gauldal fogderi Røros kobberverks prestegjeld 1701.09.24 Andre verksfolk og bønder 172-173
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Jb/L0013
Lenke til Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0013: [Orkdal fogderi]. Gauldal fogderi og Røros kobberverk
Manntall nr. 13 /1701 Sør-Trøndelag fylke
Orkdal fogd.
Gauldal fogd.
Manntallet 1701 Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Industri Bergverk og gruvedrift Kobberverk Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner