Innhold
Visningsvalg:

Hordaland


Manntallet 1701

Sunnhordland fogderi, Hardanger fogderi.
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Sunnhordland fogderi 1701.08.27 1
Sunnhordland fogderi Os prestegjeld 1701.08.27 Os skipreide 4-5
Sunnhordland fogderi Os prestegjeld 1701.08.27 Strandvik skipreide 28-29
Sunnhordland fogderi Os prestegjeld 1701.08.27 Os skipreide, husmenn og strandsittere 44-45
Sunnhordland fogderi Os prestegjeld 1701.08.27 Strandvik skipreide, husmenn og strandsittere 46-47
Sunnhordland fogderi Tysnes prestegjeld 1701.08.27 48-49
Sunnhordland fogderi Tysnes prestegjeld 1701.08.27 Husmenn, strandsittere og sager 68-69
Sunnhordland fogderi Strandebarm prestegjeld 1701.08.27 Strandebarm sogn 72-73
Sunnhordland fogderi Strandebarm prestegjeld 1701.08.27 Jondal sogn 80-81
Sunnhordland fogderi Strandebarm prestegjeld 1701.08.27 Husmenn 86-87
Sunnhordland fogderi Kvinnherad prestegjeld 1701.08.27 90-91
Sunnhordland fogderi Kvinnherad prestegjeld 1701.08.27 Husmenn 100-101
Sunnhordland fogderi Skånevik prestegjeld 1701.08.27 102-103
Sunnhordland fogderi Skånevik prestegjeld 1701.08.27 Husmenn og strandsittere 112-113
Sunnhordland fogderi Etne prestegjeld 1701.08.27 114-115
Sunnhordland fogderi Etne prestegjeld 1701.08.27 Husmenn 124-125
Sunnhordland fogderi Fjelberg prestegjeld 1701.08.27 Fjelberg skipreide 126-127
Sunnhordland fogderi Fjelberg prestegjeld 1701.08.27 Fjære skipreide 136-137
Sunnhordland fogderi Fjelberg prestegjeld 1701.08.27 Skånevik skipreide 140-141
Sunnhordland fogderi Fjelberg prestegjeld 1701.08.27 Føyen skipreide 142-143
Sunnhordland fogderi Fjelberg prestegjeld 1701.08.27 Husmenn, strandsittere og sager 144-145
Sunnhordland fogderi Skjold prestegjeld 1701.08.27 Fjære skipreide 150-151
Sunnhordland fogderi Finnås prestegjeld 1701.08.27 Føyen skipreide 152-153
Sunnhordland fogderi Finnås prestegjeld 1701.08.27 Fjære skipreide 164-165
Sunnhordland fogderi Finnås prestegjeld 1701.08.27 Husmenn og strandsittere 168-169
Sunnhordland fogderi Stord prestegjeld 1701.08.27 172-173
Sunnhordland fogderi Stord prestegjeld 1701.08.27 Husmenn og strandsittere 192-193
Sunnhordland fogderi Sund prestegjeld 1701.08.27 Møkster sogn, Austevoll sogn 200-201
Hardanger fogderi 1701.08.31 217
Hardanger fogderi Øystese skipreide 1701.08.31 Vikør sogn 222-223
Hardanger fogderi Øystese skipreide 1701.08.31 Vikør sogn, husmenn og strandsittere 232-233
Hardanger fogderi Granvin skipreide 1701.08.31 Granvin sogn 234-235
Hardanger fogderi Granvin skipreide 1701.08.31 Ulvik sogn 240-241
Hardanger fogderi Granvin skipreide 1701.08.31 Eidfjord sogn 246-247
Hardanger fogderi Granvin skipreide 1701.08.31 Husmenn 250-251
Hardanger fogderi Kinsarvik skipreide 1701.08.31 Kinsarvik sogn 254-255
Hardanger fogderi Kinsarvik skipreide 1701.08.31 Ullensvang sogn 262-263
Hardanger fogderi Kinsarvik skipreide 1701.08.31 Odda sogn 268-269
Hardanger fogderi Kinsarvik skipreide 1701.08.31 Husmenn 274-275
Hardanger fogderi Suldal prestegjeld 1701.08.31 Røldal sogn 278-279
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/J/Jb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0006: Sunnhordland fogderi. Hardanger fogderi.
Manntall nr. 6 /1701 Hordaland fylke
Sunnhordland fogd.
Hardanger fogd.
Manntallet 1701. Unntatt baroniet Rosendal. Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner