Innhold
Visningsvalg:

Rogaland, Vest-Agder


Manntallet 1701

Jæren og Dalane fogderi
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Jæren og Dalane fogderi upaginert
Jæren og Dalane fogderi Stavanger prestegjeld 1701.08.25 Vår Frue (Hetland) sogn 3
Jæren og Dalane fogderi Stavanger prestegjeld 1701.08.25 Riskekverven 6-7
Jæren og Dalane fogderi Stavanger prestegjeld 1701.08.25 Åmøy, Hetland prestegård 10-11
Jæren og Dalane fogderi Stavanger prestegjeld 1701.08.25 Randaberg sogn 12-13
Jæren og Dalane fogderi Stavanger prestegjeld 1701.08.26 Madla sogn 20-21
Jæren og Dalane fogderi Helleland prestegjeld 1701.08.30 Helleland sogn 24-25
Jæren og Dalane fogderi Helleland prestegjeld 1701.08.30 Bjerkreim sogn 42-43
Jæren og Dalane fogderi Helleland prestegjeld 1701.08.30 Heskestad sogn 70-71
Jæren og Dalane fogderi Lund prestegjeld 1701.09.02 Lund sogn 86-87
Jæren og Dalane fogderi Lund prestegjeld 1701.09.02 Bakke sogn 101-102
Jæren og Dalane fogderi Lund prestegjeld 1701.09.02 Tonstad sogn 111-112
Jæren og Dalane fogderi Sokndal prestegjeld 1701.09.06 Sokndal sogn 119-120
Jæren og Dalane fogderi Egersund prestegjeld 1701.09.10 Egersund sogn 159-160
Jæren og Dalane fogderi Egersund prestegjeld 1701.09.10 Ogna sogn 193-194
Jæren og Dalane fogderi Bø prestegjeld 1701.09.13 Nærbø sogn 205-206
Jæren og Dalane fogderi Bø prestegjeld 1701.09.13 Bø sogn 213-214
Jæren og Dalane fogderi Bø prestegjeld 1701.09.13 Varhaug sogn 225-226
Jæren og Dalane fogderi Klepp prestegjeld 1701.09.15 Klepp sogn 245-246
Jæren og Dalane fogderi Klepp prestegjeld 1701.09.15 Orre sogn 255-256
Jæren og Dalane fogderi Klepp prestegjeld 1701.09.15 Bore sogn 261-262
Jæren og Dalane fogderi Time (Lye) prestegjeld 1701.09.17 Time sogn 269-270
Jæren og Dalane fogderi Time (Lye) prestegjeld 1701.09.17 Gjesdal sogn 297-298
Jæren og Dalane fogderi Høyland prestegjeld 1701.09.19 Høyland sogn 311-312
Jæren og Dalane fogderi Høyland prestegjeld 1701.09.19 Soma sogn 329-330
Jæren og Dalane fogderi Håland prestegjeld 1701.09.19 Håland sogn 337-338
Jæren og Dalane fogderi Håland prestegjeld 1701.09.19 Sola sogn 343-344
Jæren og Dalane fogderi Håland prestegjeld 1701.09.19 Tjora sogn 351-352
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Jb/L0004
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0004: [Jæren og Dalane fogderi]
Manntall nr. 4/1701 Rogaland fylke
Jæren og Dalane fogd.
Manntallet 1701. Tittelblad og første blad helt defekte, siste blad mangler. Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner