Innhold
Visningsvalg:

Hedmark, Vestfold


Manntallet 1701

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Larvik grevskap
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Solør, Østerdalen og Odal fogderi 1
Solør, Østerdalen og Odal fogderi Odal prestegjeld 1701.08.20 Strøm sogn 2-3
Solør, Østerdalen og Odal fogderi Odal prestegjeld 1701.08.20 Ulleren sogn 12-13
Solør, Østerdalen og Odal fogderi Odal prestegjeld 1701.08.20 Opstad sogn 14-15
Solør, Østerdalen og Odal fogderi Odal prestegjeld 1701.08.20 Sand sogn 16-17
Solør, Østerdalen og Odal fogderi Odal prestegjeld 1701.08.20 Mo sogn 20-21
Gudbrandsdalen fogderi mangler 34-35
Hadeland, Toten og Valdres fogderi mangler 38-39
Ringerike og Hallingdal fogderi mangler 42-43
Hurum, Røyken, Eiker og Lier fogderi mangler 46-47
Numedal og Sandsvær fogderi mangler 50-51
Jarlsberg grevskap mangler 54-55
Larvik grevskap 58-59
Larvik grevskap Sandeherred tinglag 1701.09.02 60-61
Larvik grevskap Sandeherred tinglag 1701.09.02 Sandeherred sogn 62-63
Larvik grevskap Sandeherred tinglag 1701.09.02 Tjøme sogn 92-93
Larvik grevskap Sandeherred tinglag 1701.09.02 Sandefjord 102-103
Larvik grevskap Tjølling tinglag 1701.08.30 Tjølling sogn 110-111
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 138-139
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Hedrum sogn 140-141
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Kvelde sogn 162-163
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Hvarnes sogn 172-173
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Kodal sogn 176-177
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Stenene i Larvik 180-181
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Torstrand 182-183
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Bakken og Trollesletten 186-187
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Halsen og Fritsø sagbruks arbeidere 188-189
Larvik grevskap Hedrum tinglag 1701.08.31 Hagenes hammer 190-191
Larvik grevskap Brunlanes tinglag 1701.08.29 194-195
Larvik grevskap Brunlanes tinglag 1701.08.29 Tanum sogn 196-197
Larvik grevskap Brunlanes tinglag 1701.08.29 Berg sogn 206-207
Larvik grevskap Brunlanes tinglag 1701.08.29 Kjose sogn 212-213
Larvik grevskap Brunlanes tinglag 1701.08.29 Helgeroa 214-215
Larvik grevskap Brunlanes tinglag 1701.08.29 Stavern 216-217
Larvik grevskap Brunlanes tinglag 1701.08.29 Langestrand og arbeidere ved Fritsø verk 218-219
Larvik grevskap Brunlanes tinglag 1701.08.29 Nes hammer 220-221
Bamble fogderi mangler 228-229
Nedre Telemark fogderi mangler 232-233
Øvre Telemark fogderi mangler 236-237
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Jb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0002: Solør, Østerdal og Odal fogderi. Larvik grevskap
Manntall nr. 2/1701 Vestfold fylke
Hedmark fylke
Larvik grevsk.
Solør, Odal og Østerdal fogd.
Manntallet 1701 Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner