Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Østfold


Manntallet 1701

Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi, Nedre Romerike fogderi
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701 upaginert
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi 1
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi Rygge prestegjeld 1701.03.27 6-7
Idd og Marker fogderi mangler 50-51
Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi mangler 54-55
Aker og Follo fogderi mangler 58-59
Nedre Romerike fogderi 62-63
Nedre Romerike fogderi Fet prestegjeld 1701.08.17 68-69
Nedre Romerike fogderi Fet prestegjeld 1701.08.17 Husmenn 84-85
Nedre Romerike fogderi Fet prestegjeld 1701.08.17 Sager og sagmestere 90-91
Nedre Romerike fogderi Enebakk prestegjeld 1701.08.19 94-95
Nedre Romerike fogderi Enebakk prestegjeld 1701.08.19 Husmenn 110-111
Nedre Romerike fogderi Enebakk prestegjeld 1701.08.19 Sager og sagmestere 120-121
Nedre Romerike fogderi Skedsmo prestegjeld 1701.08.22 122-123
Nedre Romerike fogderi Skedsmo prestegjeld 1701.08.22 Husmenn 140-141
Nedre Romerike fogderi Skedsmo prestegjeld 1701.08.22 Sager og sagmestere 152-153
Nedre Romerike fogderi Sørum prestegjeld 1701.08.24 158-159
Nedre Romerike fogderi Sørum prestegjeld 1701.08.24 Husmenn 166-167
Nedre Romerike fogderi Sørum prestegjeld 1701.08.24 Sager og sagmestere 170-171
Nedre Romerike fogderi Sørum prestegjeld 1701.08.24 Arbeidsfolk ved Bingens lense 172-173
Nedre Romerike fogderi Aurskog prestegjeld 1701.08.25 174-175
Nedre Romerike fogderi Aurskog prestegjeld 1701.08.25 Husmenn 186-187
Nedre Romerike fogderi Aurskog prestegjeld 1701.08.25 Sager og sagmestere 194-195
Nedre Romerike fogderi Høland prestegjeld 1701.08.26 196-197
Nedre Romerike fogderi Høland prestegjeld 1701.08.26 Husmenn 218-219
Øvre Romerike fogderi mangler 234-235
Hedemarken fogderi mangler 238-239
Kildeinformasjon
RA/EA-4070/J/Jb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0001: [Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi]. Nedre Romerike fogderi
Manntall nr. 1/1701 Akershus fylke
Østfold fylke
Nedre Romerike fogd.
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogd.
Manntallet 1701 Manntall Manntallet 1701 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner