Innhold
Visningsvalg:

Nordland


Folketellingen 1865

Ofoten prestegjeld
Tittelside bind 415 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Evenes sokn 1a: Kirkesanger A. M. Ingebritsens skoledistrikt 12
Spesiallister Evenes sokn 1b: Kirkesanger A. M. Ingebritsens skoledistrikt 25
Spesiallister Evenes sokn 2a: Skolelærer Lars Pedersens skoledistrikt 33
Spesiallister Evenes sokn 2b: Skolelærer Lars Pedersens skoledistrikt 46
Spesiallister Evenes sokn 3a: Søndre skoledistrikt 53
Spesiallister Evenes sokn 3b: Søndre skoledistrikt 66
Spesiallister Evenes sokn 4a: Nordre skoledistrikt 79
Spesiallister Evenes sokn 4b: Nordre skoledistrikt 88
Spesiallister Ankenes sokn 5a: Nordre skoledistrikt 101
Spesiallister Ankenes sokn 5b: Nordre skoledistrikt 114
Spesiallister Ankenes sokn 5c: Nordre skoledistrikt 127
Spesiallister Ankenes sokn 6a: Østre skoledistrikt 131
Spesiallister Ankenes sokn 6b: Østre skoledistrikt 144
Spesiallister Ankenes sokn 7a: Skjomen skoledistrikt 152
Spesiallister Ankenes sokn 7b: Skjomen skoledistrikt 165
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 415 /31.12.1865 Nordland fylke
Ofoten prgj.
Evenes sokn
Ankenes sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene