Innhold
Visningsvalg:

Nord-Trøndelag


Folketellingen 1865

Sparbu prestegjeld
Tittelside bind 390 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Mære sokn 1a: 7de skoledistrikt 12
Spesiallister Mære sokn 1b: 7de skoledistrikt 25
Spesiallister Mære sokn 2a: 8de skoledistrikt 32
Spesiallister Skei sokn 2b: 15de skoledistrikt 45
Spesiallister Mære sokn 3a: 1ste skoledistrikt 58
Spesiallister Mære sokn 3b: 1ste skoledistrikt 71
Spesiallister Mære sokn 4a: 2det og 3die skoledistrikt 83
Spesiallister Mære sokn 4b: 2det og 3die skoledistrikt 96
Spesiallister Mære sokn 5a: 4de og 9de skoledistrikt 100
Spesiallister Mære sokn 5b: 4de og 9de skoledistrikt 113
Spesiallister Mære sokn 6a: 5te skoledistrikt 122
Spesiallister Henning sokn 6b: 10de skoledistrikt 135
Spesiallister Henning sokn 7a: 11te og 12te skoledistrikt 146
Spesiallister Henning sokn 7b: 11te og 12te skoledistrikt 159
Spesiallister Skei og Henning sokn 8a: 13de og 14de skoledistrikt 163
Spesiallister Skei sokn 8b: 13de og 14de skoledistrikt 176
Spesiallister Skei sokn 9a: Omgangs skoledistrikt 181
Spesiallister Skei sokn 9b: Omgangs skoledistrikt 194
Spesiallister Skei sokn 10a: 1ste skoledistrikt 200
Spesiallister Skei sokn 10b: 1ste skoledistrikt 213
Spesiallister Skei sokn 11a: Ladestedet Steenkjær søndre Deel skoledistr. 221
Spesiallister Skei sokn 11b: Ladestedet Steenkjær søndre Deel skoledistr. 234
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 390 /31.12.1865 Nord-Trøndelag fylke
Sparbu prgj.
Mære sokn
Skei sokn
Henning sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene