Innhold
Visningsvalg:

Sør-Trøndelag


Folketellingen 1865

Røros prestegjeld
Tittelside bind 365 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Røros sokn 1a: Røros Bergstads (1) skoledistrikt 14
Spesiallister Røros sokn 1b: Røros Bergstads (1) skoledistrikt 27
Spesiallister Røros sokn 2a: Røros Bergstads (2) skoledistrikt 31
Spesiallister Røros sokn 2b: Røros Bergstads (2) skoledistrikt 46
Spesiallister Røros sokn 3a: Røros Bergstads (3) skoledistrikt 53
Spesiallister Røros sokn 3b: Røros Bergstads (3) skoledistrikt 66
Spesiallister Røros sokn 4a: Røros Bergstads (4) skoledistrikt 74
Spesiallister Røros sokn 4b: Røros Bergstads (4) skoledistrikt 87
Spesiallister Røros sokn 5: Brækken skoledistrikt 90
Spesiallister Røros sokn 6a: Hitterdalens og Feragens skoledistrikt 101
Spesiallister Røros sokn 6b: Hitterdalens og Feragens skoledistrikt 114
Spesiallister Røros sokn 7a: Aursunds og Vikens skoledistrikt 117
Spesiallister Røros sokn 7b: Aursunds og Vikens skoledistrikt 130
Spesiallister Røros sokn 8: Nypladsens og Dypsjøliens skoledistrikt 136
Spesiallister Røros sokn 9a: Rugeldalens skoledistrikt 148
Spesiallister Røros sokn 10a: Haadalens skoledistrikt 161
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 365 /31.12.1865 Sør-Trøndelag fylke
Røros prgj.
Røros sokn
Til Røros prestegjeld og sogn hører også Elgåens og Galåens skoledistrikt. Men dette tilhører Tolga herred og tinglag, og er inkludert i kilden for Tolga prestegjeld. Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene