Innhold
Visningsvalg:

Sør-Trøndelag


Folketellingen 1865

Oppdal prestegjeld
Tittelside bind 361 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Oppdal sokn 1a: Mellemvolden skoledistrikt 15
Spesiallister Oppdal sokn 1b: Mellemvolden skoledistrikt 28
Spesiallister Oppdal sokn 2a: Rise skoledistrikt 38
Spesiallister Oppdal sokn 2b: Rise skoledistrikt 51
Spesiallister Oppdal sokn 3a: Drivdalen skoledistrikt 60
Spesiallister Lønset sokn 3b: Klevgaarden og Storlidalen skoledistrikt 71
Spesiallister Lønset sokn 4a: Nederhol skoledistrikt 80
Spesiallister Lønset sokn 4b: Nederhol skoledistrikt 93
Spesiallister Oppdal sokn 5a: Aalbu skoledistrikt 102
Spesiallister Oppdal sokn 5b: Aalbu skoledistrikt 115
Spesiallister Oppdal sokn 6a: Vognild skoledistrikt 126
Spesiallister Oppdal sokn 6b: Vognild skoledistrikt 139
Spesiallister Oppdal sokn 7a: Haugen skoledistrikt 149
Spesiallister Oppdal sokn 7b: Haugen skoledistrikt 162
Spesiallister Oppdal sokn 8a: Stølen skoledistrikt 169
Spesiallister Oppdal sokn 8b: Stølen skoledistrikt 182
Spesiallister Oppdal sokn 9: Fagerhaug eller Nordre skoledistrikt 186
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 361 /31.12.1865 Sør-Trøndelag fylke
Oppdal prgj.
Oppdal sokn
Lønset kap.sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene