Innhold
Visningsvalg:

Sør-Trøndelag


Folketellingen 1865

Hitra prestegjeld
Tittelside bind 371 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Fillan sokn 1a: 12te skoledistrikt 13
Spesiallister Fillan sokn 1b: 12te skoledistrikt 25
Spesiallister Fillan sokn 2a: 13de skoledistrikt 31
Spesiallister Fillan sokn 2b: 13de skoledistrikt 44
Spesiallister Fillan og Dolm sokn 3: 14de skoledistrikt 49
Spesiallister Fillan sokn 4a: Nordre Indhitteren 15de skoledistrikt 62
Spesiallister Fillan sokn 4b: Nordre Indhitteren 15de skoledistrikt 75
Spesiallister Fillan sokn 5: Søndre Indhitteren 16de skoledistrikt 86
Spesiallister Dolm sokn 6: 2det skoledistrikt 96
Spesiallister Dolm sokn 7a: 5te skoledistrikt 108
Spesiallister Dolm sokn 7b: 5te skoledistrikt 121
Spesiallister Dolm sokn 8a: 4de skoledistrikt 133
Spesiallister Dolm sokn 8b: 4de skoledistrikt 146
Spesiallister Dolm og Kvenvær sokn 9a: 3de skoledistrikt 156
Spesiallister Dolm sokn 9b: 3de skoledistrikt 169
Spesiallister Dolm sokn 10a: 7de skoledistrikt 174
Spesiallister Dolm sokn 10b: 7de skoledistrikt 187
Spesiallister Sletta og Dolm sokn 11a: 8de skoledistrikt 194
Spesiallister Dolm sokn 11b: 8de skoledistrikt 207
Spesiallister Sletta sokn 12a: 9de skoledistrikt 216
Spesiallister Sletta sokn 12b: 9de skoledistrikt 229
Spesiallister Dolm og Sletta sokn 13a: Titterens 6te skoledistrikt 236
Spesiallister Sletta sokn 13b: Titterens 6te skoledistrikt 249
Spesiallister Sletta og Dolm sokn 14a: 10de skoledistrikt 258
Spesiallister Sletta sokn 14b: 10de skoledistrikt 271
Spesiallister Sletta sokn 15: 11te skoledistrikt 280
Spesiallister Kvenvær sokn 16a: 1ste skoledistrikt 294
Spesiallister Kvenvær sokn 16b: 1ste skoledistrikt 307
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 371 /31.12.1865 Sør-Trøndelag fylke
Hitra prgj.
Kvenvær sokn
Fillan sokn
Dolm sokn
Sletta (Frøya) sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene