Innhold
Visningsvalg:

Vestfold


Folketellingen 1865

Sem prestegjeld
Tittelside 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Sem sokn 1: Nauen skoledistrikt 13
Spesiallister Sem sokn 2: Grette skoledistrikt 28
Spesiallister Sem sokn 3: Manum skoledistrikt 38
Spesiallister Sem sokn 4a: Jarlsberg skoledistrikt 51
Spesiallister Sem sokn 4b: Jarlsberg skoledistrikt 64
Spesiallister Sem sokn 5a: Jareteigen skoledistrikt 70
Spesiallister Slagen sokn 5b: Jareteigen skoledistrikt 83
Spesiallister Slagen sokn 6a: Kirkens skoledistrikt 91
Spesiallister Slagen sokn 6b: Kirkens skoledistrikt 105
Spesiallister Slagen sokn 6c: Kirkens skoledistrikt 119
Spesiallister Slagen sokn 7: Rom skoledistrikt 128
Spesiallister Slagen sokn 8: Tverrved skoledistrikt 141
Spesiallister Slagen sokn 9a: Vallø skoledistrikt 154
Spesiallister Slagen sokn 9b: Vallø skoledistrikt 167
Spesiallister Slagen sokn 10a: Råel skoledistrikt 176
Spesiallister Slagen sokn 10b: Råel skoledistrikt 191
Spesiallister Slagen sokn 10c: Råel skoledistrikt 204
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Statlig folketelling nr. 149 /31.12.1865 Vestfold fylke
Sem prgj.
Sem sokn
Slagen sokn
Vallø saltverk org.
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene