Innhold
Visningsvalg:

Buskerud


Folketellingen 1865

Eiker prestegjeld
Tittelside bind 132 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Haug sokn 1a: Øvre Milesvingens skoledistrikt 13
Spesiallister Haug sokn 1b: Øvre Milesvingens skoledistrikt 26
Spesiallister Haug sokn 2: Loesmoens skoledistrikt 30
Spesiallister Haug sokn 3a: Smørgrav skoledistrikt 41
Spesiallister Haug sokn 3b: Smørgrav skoledistrikt 54
Spesiallister Haug sokn 4a: Brekke skoledistrikt 63
Spesiallister Haug sokn 4b: Brekke skoledistrikt 76
Spesiallister Haug sokn 5a: Lundebakkens skoledistrikt 84
Spesiallister Haug sokn 5b: Lundebakkens skoledistrikt 97
Spesiallister Haug sokn 6a: Rørens skoledistrikt 104
Spesiallister Haug sokn 6b: Rørens skoledistrikt 117
Spesiallister Haug sokn 7: Hoens skoledistrikt 124
Spesiallister Haug sokn 8a: Warlos skoledistrikt 135
Spesiallister Haug sokn 8b: Warlos skoledistrikt 148
Spesiallister Haug sokn 9: Haugsunds skoledistrikt 152
Spesiallister Haug sokn 10 og 13: Wendelborgs skoledistrikt 161
Spesiallister Haug sokn 11a: Præstegaardens skoledistrikt 172
Spesiallister Haug sokn 11b: Præstegaardens skoledistrikt 185
Spesiallister Haug sokn 12a: Haugsunds skoledistrikt 198
Spesiallister Haug sokn 12b: Haugsunds skoledistrikt 211
Spesiallister Haug sokn 14a: Fossiden skoledistrikt 223
Spesiallister Haug sokn 14b: Fossiden skoledistrikt 236
Spesiallister Haug sokn 14c: Semssiden skoledistrikt 240
Spesiallister Haug sokn 14d: Semssiden skoledistrikt 253
Tittelside bind 133 268
Spesiallister Nedre Eiker sokn 15: Ytterkollens skoledistrikt 282
Spesiallister Nedre Eiker sokn 16a: Nedre Milesvingens skoledistrikt 294
Spesiallister Nedre Eiker sokn 16b: Nedre Milesvingens skoledistrikt 305
Spesiallister Nedre Eiker sokn 17: Losmoens skoledistrikt 313
Spesiallister Nedre Eiker sokn 18a: Krogstadelvens skoledistrikt 321
Spesiallister Nedre Eiker sokn 18b: Krogstadelvens skoledistrikt 334
Spesiallister Nedre Eiker sokn 19a: Solbergelvens skoledistrikt 338
Spesiallister Nedre Eiker sokn 19b: Solbergelvens skoledistrikt 351
Spesiallister Nedre Eiker sokn 20a: Krogstadelvens strandsted med Sandsstranden 366
Spesiallister Nedre Eiker sokn 20b: Krogstadelvens strandsted med Sandsstranden 379
Spesiallister Nedre Eiker sokn 21a: Strandstedet Mjøndalen skoledistrikt 390
Spesiallister Nedre Eiker sokn 21b: Strandstedet Mjøndalen skoledistrikt 403
Spesiallister Bakke sokn 22a: Ristvedts skoledistrikt 414
Spesiallister Bakke sokn 22b: Ristvedts skoledistrikt 427
Spesiallister Bakke sokn 23a: Bakke skoledistrikt 435
Spesiallister Bakke sokn 23b: Bakke skoledistrikt 448
Spesiallister Bakke sokn 24a: Øvre Sands skoledistrikt 452
Spesiallister Bakke sokn 24b: Øvre Sands skoledistrikt 465
Spesiallister Bakke sokn 25: Skotselv skoledistrikt 475
Spesiallister Fiskum sokn 26: Ekernstrandens skoledistrikt 487
Spesiallister Fiskum sokn 27a: Aassidens og Lurdahls skoledistrikt 496
Spesiallister Fiskum sokn 27b: Aassidens og Lurdahls skoledistrikt 509
Spesiallister Fiskum sokn 28a: Fiskum skoledistrikt 515
Spesiallister Fiskum sokn 28b: Fiskum skoledistrikt 528
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Statlig folketelling nr. 132-133 /31.12.1865 Buskerud fylke
Eiker prgj.
Nedre Eiker sokn
Haug sokn
Fiskum sokn
Bakke sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene