Innhold
Visningsvalg:

Buskerud


Folketellingen 1865

Modum prestegjeld
Tittelside 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Spesiallister Heggen sokn 1a: Nordre Fure skoledistrikt 17
Spesiallister Heggen sokn 1b: Nordre Fure skoledistrikt 30
Spesiallister Heggen sokn 2a: Søndre Fure skoledistrikt 33
Spesiallister Heggen sokn 2b: Søndre Fure skoledistrikt 46
Spesiallister Heggen sokn 3: Granstads skoledistrikt 53
Spesiallister Heggen sokn 4a: Mælums skoledistrikt 66
Spesiallister Heggen sokn 4b: Mælums skoledistrikt 79
Spesiallister Heggen sokn 4c: Mælums skoledistrikt 92
Spesiallister Heggen sokn 5: Finemarkens skoledistrikt 95
Spesiallister Heggen sokn 6a: Rudsfjerdingens skoledistrikt 99
Spesiallister Heggen sokn 6b: Rudsfjerdingens skoledistrikt 112
Spesiallister Heggen sokn 6c: Rudsfjerdingens skoledistrikt 125
Spesiallister Heggen sokn 7a: Kongsrud og Bronæs skoledistrikt 132
Spesiallister Heggen sokn 7b: Kongsrud og Bronæs skoledistrikt 145
Spesiallister Heggen sokn 7c: Kongsrud og Bronæs skoledistrikt 158
Spesiallister Heggen sokn 8a: Hole skoledistrikt 169
Spesiallister Heggen sokn 8b: Hole skoledistrikt 182
Spesiallister Heggen sokn 9a: Vestre Sponefjerdingens skoledistrikt 186
Spesiallister Heggen sokn 9b: Vestre Sponefjerdingens skoledistrikt 199
Spesiallister Heggen sokn 9c: Vestre Sponefjerdingens skoledistrikt 212
Spesiallister Heggen sokn 10: Blaafarveværkets 2det skoledistrikt 215
Spesiallister Nykirke sokn 11a: Blaafarveværkets 1ste skoledistrikt 225
Spesiallister Nykirke sokn 11b: Blaafarveværkets 1ste skoledistrikt 238
Spesiallister Nykirke sokn 12: Buskerud Godses skoledistrikt 242
Spesiallister Nykirke sokn 13a: Simofjerdingens skoledistrikt 255
Spesiallister Nykirke sokn 13b: Simofjerdingens skoledistrikt 268
Spesiallister Nykirke sokn 14a: Bingens skoledistrikt 277
Spesiallister Nykirke sokn 14b: Bingens skoledistrikt 288
Spesiallister Snarum sokn 15a: Lofthus skoledistrikt 294
Spesiallister Snarum sokn 15b: Lofthus skoledistrikt 307
Spesiallister Snarum sokn 16a: Svendsbye, Glømme og Nordre Snarums skoledis. 312
Spesiallister Snarum sokn 16b: Svendsbye, Glømme og Nordre Snarums skoledis. 324
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold Statlig folketelling nr. 134 /31.12.1865 Buskerud fylke
Modum prgj.
Modum (Heggen) sokn
Nykirke sokn
Snarum sokn
- Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene